Web stranica Tužilaštva BiH ne podržava Internet Explorer verzije 7 u potpunosti.

Preporučujemo nadogradnju na Internet Explorer, Google Chrome, ili Firefox.

Ako koristite Internet explorer 9 ili više isključite "Compatibility View".

срп  bos  hrv  eng

Тужилаштво Босне и Херцеговине

Огласи

Посао

Na osnovu člana 5. stav 1. Zakona o Tužilaštvu BiH („Sl. glasnik BiH“, br. 24/02, 3/03, 37/03, 42/03, 9/04, 35/04, 61/04 i 97/09), člana 8. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Tužilaštva BiH („Sl. glasnik BiH“, br. 36/13, 16/14, 56/15, 66/19, 41/21, 22/22 i 46/22) i Odluke o potrebi popunjavanja upražnjenog radnog mjesta internim oglasom broj: A – 347/22 od 20.09.2022. godine, v.d. glavnog tužioca raspisuje

 

I N T E R N I     O G L A S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1.      Stručni saradnik za primjenu propisa o zaštiti ličnih i tajnih podataka                                                                        

Broj izvršilaca:.................................................................  1 (jedan)

Status:............................................................................... neodređeno vrijeme

Probni rad:........................................................................ 3 (tri) mjeseca

Opis poslova:

Prati propise o zaštiti ličnih podataka i zaštiti i tajnosti podataka; Stara se o primjeni propisa o zaštiti ličnih i tajnih podataka; Prati standarde za zaštitu i rukovanje tajnim podacima; Vrši nadzor nad primjenom propisa iz ove oblasti; Učestvuje u izradi propisa iz ove oblasti; Obavlja normativno-pravne poslove koji se odnose na zakone o zaštiti ličnih i tajnih podataka; Priprema uputstva za postupanje sa tajnim podacima druge države, odnosno međunarodne ili regionalne organizacije; Priprema prijedloge propisa potrebnih za provođenje zakona;  Priprema mišljenja o usaglašenosti opštih akata o određivanju, zaštiti i pristupu ličnim i tajnim podacima sa zakonima; Predlaže postupke za djelotvorniju zaštitu ličnih i tajnih podataka;  Izrađuje prijedloge programa o edukaciji o pitanju zaštite ličnih podataka i sigurnosti tajnih podataka; Obavlja poslove prijema i dostavljanja tajnih podataka te razmjene podataka sa državnim sigurnosnim organima i međunarodnim organizacijama; Po nalogu glavnog tužioca prikuplja i obrađuje statističke podatke i sačinjava izvještaje o implementaciji i primjeni propisa iz oblasti zaštite ličnih podataka i zaštite tajnih podataka; Obavlja i druge poslove po nalogu glavnog tužioca.

Posebni uslovi:

-          visoka stručna sprema, završen pravni fakultet prije reforme visokog obrazovanja stečeno zvanje diplomirani pravnik četvorogodišnjim studijem na pravnom fakultetu ili po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu završen četvorogodišnji studij na pravnom fakultetu i stečeno najmanje 240 ECTS bodova, završen fakultet kriminalističkih nauka stečeno zvanje diplomirani kriminalista ili završen fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu i stečeno najmanje 240 ECTS bodova, završena visoka policijska škola – smjer kriminalistika, završen fakultet za upravu, fakultet političkih nauka ili drugi srodan fakultet,

-          položen stručni upravni ispit za visoku školsku spremu,

-          2 godine radnog iskustva nakon sticanja tražene stručne spreme,

-          poželjno poznavanje oblasti zaštite tajnih podataka,

-          poznavanje engleskog jezika,

-          poznavanje rada na računaru.

 

 

Potrebni dokumenti:

Uz prijavu na Interni oglas kandidati su dužni dostaviti svojeručno potpisan CV i ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

-       Univerzitetska diploma (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja uz univerzitetsku diplomu i dodatak diplomi; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca.

-       Potvrde ili uvjerenja kao dokaz o traženoj vrsti radnog iskustva – (U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu koja dokazuje samo radni staž, te ne može biti dokaz za radno iskustvo; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore, rješenje ili odluku o zasnivanju radnog odnosa - isti dokazuju samo početak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, rješenje ili odluku o prestanku radnog odnosa - dokazuju samo momenat prestanka radnog angažmana i sl. budući da ista iz navedenih razloga ne mogu biti valjan dokaz o radnom iskustvu. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sljedeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta, tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva) 

-       Uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu (nije eliminatoran uslov)

-       Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa)  

-       Izvod iz matične knjige rođenih

-       Dokaz o poznavanju rada na računaru

-       Dokaz o poznavanju engleskog jezika

-       Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine

 

Interni oglas je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Tužilaštva/Tužiteljstva BiH.

 

Na ovaj oglas mogu se prijaviti samo lica zaposlena na neodređeno vrijeme u Tužilaštvu/Tužiteljstvu Bosne i Hercegovine.

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

 

Molimo kandidate da dokumentaciju dostavljaju u ovjerenim kopijama jer se ista, nakon okončanja internog oglasa, neće vraćati.

 

Prijem zaposlenika će se obaviti uz obavezno provođenje prethodne provjere znanja kandidata.

 

Po završetku izborne procedure, odabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta, kao i uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina.

 

 

Prijave se podnose na adresu:

Tužilaštvo/Tužiteljstvo BiH

„Interni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta broj: A-347/22“

 Kraljice Jelene broj: 88,

 71 000 Sarajevo

 

 

 

                                                                                                         V.D. GLAVNOG TUŽIOCA

                                                                                                  TUŽILAŠTVA/TUŽITELJSTVA BiH

                                                                                                                 Milanko Kajganić

                                                                                                                   

 

 


Штампај

Видео

Архива

Други о нама - ПРЕС

Архива

НОВА ЗГРАДА ТУЖИЛАШТВА БиХ

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ НАДОГРАЂЕНЕ И АДАПТИРАНЕ ЗГРАДЕ ТУЖИЛАШТВА БиХФото галерија

09. 2022.
П У С Ч П С Н
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
 
23.09.2022. -
23.09.2022. - ПРЕДЛОЖЕНЕ МЈЕРЕ ЗАБРАНЕ ЗА ОСУМЊИЧЕНОГ ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА РАДОВАНОВИЋ ДЕЈАНА
23.09.2022. - ТУЖИЛАШТВО БиХ ПОДИГЛО ОПТУЖНИЦУ ЗБОГ МЕЂУНАРОДНОГ КРИЈУМЧАРЕЊА СУПЛЕМЕНАТА - ДОДАТАКА ИСХРАНИ  У ВРИЈЕДНОСТИ ВЕЋОЈ ОД 20 000 КМ

Контакт

АДРЕСА ТУЖИЛАШТВА БИХ
Краљице Јелене 88
71000 Сарајево
Босна и Херцеговина

Тел: +387 (0) 33 483 700 
Факс: +387 (0) 33 707 463
info@tuzilastvobih.gov.ba

Служба за информисање јавности
Телефон: +387 (0)33 483 751
Факс: +387 (0) 33 707 463

РАД СА СТРАНКАМА