Web stranica Tužilaštva BiH ne podržava Internet Explorer verzije 7 u potpunosti.

Preporučujemo nadogradnju na Internet Explorer, Google Chrome, ili Firefox.

Ako koristite Internet explorer 9 ili više isključite "Compatibility View".

hrv  bos  срп  eng

Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine

O Tužiteljstvu

Kodeks tužiteljske etike

UVOD

Ovaj kodeks razrađuje temeljne standarde etičkog ponašanja tužitelja u Bosni i Hercegovini. Svrha ovog kodeksa je da pomaže tužiteljima kada su suočeni s etičkim i profesionalnim dilemama, a izvršnoj i zakonodavnoj vlasti i javnosti da bolje razumiju i podrže pravosuđe.

Tužitelji imaju ključnu ulogu u sprovođenju pravde u krivičnim predmetima i slobodu nepristrasnog odlučivanja na osnovu zakona i dokaza, čime jačaju povjerenje javnosti Bosne i Hercegovine u integritet pravosudnog sistema.


ETIČKI PRINCIPI

1. NEOVISNOST

Neovisnost pravosuđa predstavlja preduvjet za vladavinu prava. Tužitelj obnaša tužiteljsku funkciju neovisno, na osnovu zakona i vlastite procjene činjenica, podržavajući neovisnost pravosuđa s individualnog i institucionalnog aspekta.

Primjena:

1.1. Tužitelj je neovisan u rasuđivanju i svoju funkciju obnaša u skladu s Ustavom i zakonom.

1.2. Tužitelj ne smije imati neprikladnih veza sa zakonodavnom i izvršnom vlasti, niti dozvoliti utjecaj s njihove strane, tako da javnost mora imati predodžbu o nepostojanju takvih veza ili utjecaja.

1.3. Tužitelj potiče i podržava mehanizme i mjere zaštite, koje imaju za cilj održavanje i jačanje institucionalne i operativne neovisnosti pravosuđa.

1.4. Tužitelj promovira visoke standarde tužiteljskog ponašanja u cilju jačanja povjerenja javnosti u pravosuđe.


2. NEPRISTRASNOST

Tužitelj obnaša svoju funkciju i tretira sve strane u postupku bez favoriziranja, pristrasnosti i predrasuda, poštujući pretpostavku nevinosti. Nepristrasnost se odnosi ne samo na odluku, nego i na postupak donošenja te odluke.

Primjena:

2.1. Tužitelj se ponaša u tužiteljstvu i van tužiteljstva, na način da održava i unapređuje povjerenje javnosti i ostalih sudionika u postupku u njegovu nepristrasnost kao i pravosuđa u cjelini.

2.2. Tužitelj se ponaša, u svojim osobnim i službenim poslovima, na takav način da prilike koje bi iziskivale njegovo izuzeće, svede na najmanju moguću mjeru.

2.2.1. Tužitelj može sudjelovati u građanskim, dobrotvornim i vjerskim aktivnostima, pod slijedećim uvjetima, tako što:
(a) izbjegava svaku aktivnost ili vezu koja bi se mogla nepovoljno odraziti na njegovu nepristrasnost ili bi ga mogla omesti u obnašanju tužiteljske funkcije;
(b) ne koristi prestiž svog položaja za prikupljanje sredstava, osim u tužiteljske ili dobrotvorne svrhe;
(c) ne daje pravne, niti savjete u vezi financijskih ulaganja.

2.2.2. Tužitelj se uzdržava od članstva u grupama i organizacijama, ili sudjelovanja u javnim diskusijama kojima se, po mišljenju javnosti, podriva povjerenje u nepristrasnost tužitelja.

2.2.3. Tužitelj neće:
(a) biti član političkih stranaka;
(b) nazočiti političkim skupovima i manifestacijama;
(c) davati priloge političkim strankama ili kampanjama;
(d) javno sudjelovati u kontroverznim političkim diskusijama, osim po pitanjima koja se direktno tiču rada tužiteljstva, neovisnosti pravosuđa ili fundamentalnih aspekata sprovođenja pravde;
(e) potpisivati peticije koje bi mogle imati utjecaja na neku političku odluku.

2.2.4. Tužitelj se uzdržava od ponašanja koje bi moglo kod javnosti izazvati dojam kako je politički aktivan.

2.2.5. Tužitelj će uzeti u obzir kako politička aktivnost članova njegove uže obitelji može imati utjecaja na javnu predodžbu o njegovoj pristrasnosti, u kojem će slučaju zatražiti izuzeće.

2.3. Tužitelj u svojim osobnim odnosima s pripadnicima pravne profesije izbjegava situacije koje bi opravdano mogle izazvati sumnju u njegovu nepristrasnost.

2.4. Tužitelj ne daje bilo kakav komentar u javnosti ili privatno, kako u vezi predmeta u kojem postupa, tako i predmeta u kojem bi mogao postupati, a koji bi opravdano mogao izazvati sumnju u njegovu nepristrasnost.

2.5. Tužitelj će zatražiti svoje izuzeće ako kod javnosti može stvoriti dojam kako nije u stanju odlučivati o predmetu nepristrasno, kao i kada to sam ocijeni.

2.6. Tužitelj vrši imenovanja vještaka i stručnjaka nepristrasno i na osnovu stručnosti, bez nepotizma i favoriziranja i odobrava pravičnu naknadu imenovanim licima u skladu s vrijednošću pruženih usluga.


3. JEDNAKOST

Tužitelj poznaje i poštuje različitosti u društvu, a koje se naročito odnose na rasu, boju kože, spol, vjersku pripadnost, nacionalno podrijetlo, društveni stalež, invalidnost, starosnu dob, bračni status, seksualnu opredijeljenost, socijalni i ekonomski status i druge kriterije, i odnosi se spram osoba s kojima ima profesionalne kontakte s jednakim poštovanjem.

Primjena:

3.1. Tužitelj, u obnašanju svoje funkcije, neće riječima niti ponašanjem pokazivati predrasude spram bilo kojeg pojedinca ili skupine, i osigurava jednak tretman sudionika u postupku.

3.2. Tužitelj neće dozvoliti tužiteljskom osoblju i drugim licima koja su pod njegovim nadzorom, bez opravdanog razloga različito tretirati sudionike u postupku.


4. INTEGRITET I DOLIČNO PONAŠANJE

Tužitelj se ponaša moralno, dostojanstveno i sukladno dignitetu funkcije koju obnaša.

Primjena:

4.1. Tužitelj, kao predmet stalnog nadzora javnosti, slobodno i dragovoljno prihvata ograničenja koja mu nameće funkcija koju obnaša.

4.2. Tužitelj se ponaša na način koji afirmira povjerenje javnosti u integritet pravosuđa.

4.3. Tužitelj, kao i svaki drugi građanin, ima pravo na slobodu izražavanja, misli, svijesti, vjeroispovijesti, udruživanja i okupljanja, ali tako što se u ostvarivanju tih prava uvijek ponaša na takav način da sačuva dignitet tužiteljske funkcije, nepristrasnost i neovisnost pravosuđa.

4.4. Tužitelj neće dozvoliti da njegovi financijski interesi, kao i financijski interesi članova njegove uže obitelji, negativno utječu na dignitet funkcije koju obnaša.

4.5. Tužitelj neće dozvoliti da njegovi obiteljski, društveni i drugi odnosi nedolično utječu na obnašanje tužiteljske funkcije.

4.6. Tužitelj neće koristiti prestiž tužiteljske funkcije, niti dozvoljavati drugima da ga koriste u privatne interese.

4.7. Povjerljive informacije, koje dobije prilikom obnašanja funkcije, tužitelj neće koristiti niti otkrivati u svrhe koje nisu vezane za obnašanje tužiteljske funkcije.

4.8. Tužitelj može sudjelovati u aktivnostima koje nisu u direktnoj svezi s obnašanjem tužiteljske funkcije, ukoliko takve aktivnosti ne umanjuju dignitet funkcije ili se na drugi način ne miješaju u izvršavanje te funkcije sukladno ovom Kodeksu, kao naprimjer:
(a) pisati, predavati, podučavati i sudjelovati u znanstvenim, kulturnim i stručnim aktivnostima vezanim za pravo, pravni sustav, te sprovođenje pravde;
(b) sudjelovati na javnim raspravama, koje se odnose na pravo, pravni sistem i sprovođenje pravde;
(c) biti član vladinih povjerenstava, odbora i savjetodavnih tijela, ako takvo članstvo nije u suprotnosti s javnim dojmom o nepristrasnosti i političkoj neutralnosti tužitelja.

4.9. Tužitelj može formirati ili biti član udruge tužitelja, ili drugih organizacija koje zastupaju interese tužiteljstva.

4.10. Tužitelj i članovi njegove uže obitelji neće tražiti niti prihvatati darove, oporuke, pozajmice i druge usluge vezane za postupanje ili propuštanje u obnašanju tužiteljske funkcije, niti će to svjesno dozvoliti tužiteljskom osoblju ili drugima koji su pod njegovim nadzorom.

4.11. Sukladno zakonskim propisima koji reguliraju dužnost prijavljivanja darova, tužitelj može primiti simboličan dar, nagradu ili korist, sukladno prigodi u kojoj se oni daju, pod uvjetom da se taj dar, nagrada ili korist ne mogu opravdano smatrati za pokušaj utjecanja na tužitelja u obnašanju njegove funkcije, ili na drugi način stvarati dojam u javnosti o pristrasnosti tužitelja.

4.12. Tužitelj neće dopustiti da pripadnik pravne profesije koristi njegovu kuću ili stan kao ured.

4.13. Tužitelj će u obnašanju svoje funkcije u sudnici nosi propisanu togu i prikladno je odjeven u svim ostalim prigodama.


5. STRUČNOST I ODGOVORNOST SPRAM POSLA

Tužitelj održava visok nivo profesionalne sposobnosti i obnaša svoju funkciju stručno, savjesno, vrijedno i efikasno.

Primjena:

5.1. Tužiteljska funkcija ima prioritet nad svim ostalim aktivnostima tužitelja.

5.2. Tužitelj će posvetiti svoju profesionalnu djelatnost svojim dužnostima, koje uključuju ne samo obnašanje tužiteljske funkcije, nego i ostale poslove relevantne za poslovanje tužiteljstva.

5.3. Tužitelj neprestano održava i unapređuje svoje znanje, vještinu i osobne kvalitete, u cilju adekvatnog obnašanja tužiteljske funkcije.

5.4. Tužitelj prati relevantnu praksu u međunarodnom pravu, što obuhvata međunarodne konvencije i druge instrumente kojima se ustanovljavaju norme za zaštitu ljudskih prava.

5.5. Tužitelj obnaša svoju funkciju na efikasan i zakonit način, u razumnom roku.

5.6. Tužitelj obnaša svoju funkciju strpljivo, dostojanstveno i korektno, kako u odnosu prema sudionicima u postupku tako i u odnosu spram ostalih lica s kojima dolazi u profesionalni kontakt i takvo postupanje zahtijeva i od ostalih koji su pod njegovim nadzorom.


Ispiši

Video

Arhiva

Drugi o nama - PRESS

Arhiva

NOVA ZGRADA TUŽITELJSTVA BIH 

Foto galerija

07. 2024.
P U S Č P S N
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
23.07.2024. - PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV JEDNE OSOBE ZA RATNI ZLOČIN U JOŠANICI KOD FOČE
19.07.2024. - PREGLED VAŽNIJIH AKTIVNOSTI ZA TJEDAN OD 15.7. DO 19.7.2024. GODINE
12.07.2024. - PREGLED VAŽNIJIH AKTIVNOSTI 8-12.7.2024. GODINE

Kontakt

ADRESA TUŽITELJSTVA BIH
Kraljice Jelene 88
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 (0)33 483 700 
Fax: +387 (0)33 483 840
info@tuzilastvobih.gov.ba

Ured za informiranje javnosti
Telefon: +387 (0)33 483 751
Fax: +387 (0)33 483 840

RAD SA STRANKAMA