Web stranica Tužilaštva BiH ne podržava Internet Explorer verzije 7 u potpunosti.

Preporučujemo nadogradnju na Internet Explorer, Google Chrome, ili Firefox.

Ako koristite Internet explorer 9 ili više isključite "Compatibility View".

bos  hrv  срп  eng

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine

Oglasi

Posao

Na osnovu člana 5. stav 1. Zakona o Tužilaštvu BiH, („Sl. glasnik BiH“ br. 24/02, 3/03, 37/03, 42/03, 9/04, 35/04, 61/04 i 97/09), člana 8. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Tužilaštva BiH („Sl. glasnik BiH br. 36/13, 16/14 i 56/15 i Odluke o potrebi popunjavanja upražnjenih radnih mijesta internim oglasom A – 263/18 od 226na određeno vrijeme,- upisničar .06.2018. godine, v.d. glavnog tužitelja raspisuje

 

I N T E R N I     O G L A S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Stručni saradnik – savjetnik – pravnik

Broj izvršilaca: .....................................................dva (2)

Status: ...................................................................neodređeno vrijeme

Opis poslova:

Po potrebi daje savjete i stručna mišljenja u svim krivičnim predmetima; Pruža pomoć pri izradi pravnih podnesaka; Izrađuje nacrte pravnih podnesaka; Istražuje pravna pitanja koja su od opće važnosti za rad Tužilaštva; Pruža pomoć glavnom tužiocu u rješavanju pravnih pitanja iz djelokruga njegovih poslova; Proučava i prati propise iz oblasti za koju savjetuje i vodi računa o primjeni istih u tužilačkom radu; Priprema nacrte prijedloga za izmjene i dopune propisa; Po potrebi prisustvuje radnim sastancima i sjednicama Kolegija kako bi mogao dati pravno mišljenje; Pomaže u radu po žalbama na odluke tužilaca o neprovođenju istrage i obustavi istrage; Pomaže u procesu strateškog planiranja i projektnim aktivnostima; Sudjeluje u protokolarnim poslovima; Obavlja i druge poslove po nalogu šefa kabineta.

Uslovi:

-          Visoka stručna sprema, prije reforme visokog obrazovanja stečeno zvanje diplomirani pravnik četverogodišnjim studijem na pravnom fakultetu ili po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu završen četverogodišnji studij na pravnom fakultetu i stečeno najmanje 240 ECTS bodova,

-          položen pravosudni ispit,

-          3 (tri) godine radnog iskustva na pravnim poslovima,

-          izuzetne sposobnosti pisanja pravnih dokumenata,

-          poznavanje rada na računaru,

-          poznavanje engleskog jezika

-          poželjno iskustvo u oblasti međunarodnog krivičnog prava.

 

Potrebni dokumenti:

Uz prijavu na interni oglas kandidati su dužni dostaviti svojeručno potpisan CV i ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

-       Diploma o završenom fakultetu  (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja uz univerzitetsku diplomu i dodatak diplomi; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca, 

-       Dokaz o radnom iskustvu – (U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu koja dokazuje samo radni staž, te ne može biti dokaz za radno iskustvo; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore, rješenje ili odluku o zasnivanju radnog odnosa - isti dokazuju samo početak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, rješenje ili odluku o prestanku radnog odnosa - dokazuju samo momenat prestanka radnog angažmana i sl. budući da ista iz navedenih razloga ne mogu biti valjan dokaz o radnom iskustvu. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sljedeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva

-       Dokaz o položenom pravosudnom ispitu

-       Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

-       Izvod iz matične knjige rođenih

-       Dokaz o poznavanju rada na računaru

-       Dokaz o poznavanju engleskog jezika

-       Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine

Interni oglas je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Tužilaštva/Tužiteljstva BiH odnosno od 25.06.2018. godine.

Na ovaj oglas mogu se prijaviti samo lica zaposlena na neodređeno vrijeme u Tužilaštvu /Tužiteljstvu Bosne i Hercegovine.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

Molimo kandidate da dokumentaciju dostavljaju u ovjerenim kopijama jer se ista, nakon okončanja internog oglasa, neće vraćati.

Prijem zaposlenika će se obaviti uz obavezno provođenje prethodne provjere znanja kandidata.

Po završetku izborne procedure, odabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta, kao i uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina.

Prijave se podnose na adresu:

Tužilaštvo/Tužiteljstvo BiH

„Interni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta“

 Kraljice Jelene 88,

 71000 Sarajevo

                                                                                                      V.D. GLAVNOG TUŽITELJA

                                                                                                  TUŽILAŠTVA/TUŽITELJSTVA BiH

                                                                                                             Gordana Tadić


Štampaj

Video

Arhiva

Drugi o nama - PRESS

Arhiva

IZGRADNJA NOVE ZGRADE TUŽILAŠTVA BIH

Foto galerija

07. 2018.
P U S Č P S N
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
13.07.2018. - POTPISAN PROTOKOL O USPOSTAVLJANJU OPERATIVNOG FORUMA ZA SARADNJU IZMEĐU TUŽILAŠTVA BiH I DRŽAVNE AGENCIJE ZA ISTRAGE I ZAŠTITU
12.07.2018. - PODIGNUTA OPTUŽNICA ZA KRIJUMČARENJE OSOBA
11.07.2018. - U OPĆINI BRATUNAC ZAVRŠENA EKSHUMACIJA

Kontakt

ADRESA TUŽILAŠTVA BIH
Kraljice Jelene 88
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 (0)33 707 200
Fax: +387 (0) 33 707 463
info@tuzilastvobih.gov.ba

Ured za informisanje javnosti
Telefon: +387 (0)33 707 201
+387 (0)33 707 480
Fax: +387 (0)33 707 463

RAD SA STRANKAMA