Vijesti

TUŽITELJSTVO BiH U 2023. GODINI PODIGLO NEKE OD NAJZNAČAJNIJIH OPTUŽNICA U BORBI PROTIV ORGANIZIRANOG KRIMINALA, KORUPCIJE I NEKAŽNJIVOSTI RATNIH ZLOČINA

16.02.2024. 15:24

Prema prikupljenim podatcima, u 2023. godini podignuto je 125 optužnica protiv 299 osoba, čime je Tužiteljstvo BiH dostiglo brojku od ukupno 7205 optuženih osoba, odnosno ukupno  1130 optuženih osoba za ratne zločine i teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava.

TUŽITELJSTVO BiH U 2023. GODINI PODIGLO NEKE OD NAJZNAČAJNIJIH OPTUŽNICA U BORBI PROTIV ORGANIZIRANOG KRIMINALA, KORUPCIJE I NEKAŽNJIVOSTI RATNIH ZLOČINA

U prošloj godini podignute su optužnice u nekim od najsloženijih predmeta za ratne zločine, velikom broju predmeta iz oblasti organiziranog kriminala i korupcije, kao i značajne optužnice u predmetima terorizma, čak 7 optužnica u predmetima sa dokazima iz SKY i ANOM aplikacija protiv više od 60 optuženih osoba, među kojima i optuženih koji su bili uposlenici policijski agencija i institucija za provedbu zakona, a zabilježene su i prve pravomoćne presude u ovim predmetima.

 

Izrečene su pravomoćne presude u važnim predmetima za korupciju, oduzeta je velika količina nezakonite imovinske koristi, a izrečene su novčane kazne u iznosu većem od 5,3 milijuna KM.

 

U nastavku je kratki pregled najznačajnijih aktivnosti i rezultata.

 

 

RAD POSEBNOG ODJELA ZA RATNE ZLOČINE

 

U Posebnom odjelu za ratne zločine, u 2023. godini definirani su prioriteti u ukupno 26 predmeta, koji su prije toga integrirani iz oko 40-ak predmeta koji se odnose i obuhvataju iste osobe i događaje.

Date su obvezujuće upute glavnog tužitelja prema postupajućim tužiteljima za donošenje tužiteljskih odluka, te su osigurani potrebni ljudski i tehnološki resursi za realiziranje aktivnosti potrebnih za donošenje tužiteljskih odluka u ovim predmetima, uključujući i formiranje tužiteljskih timova, ukoliko je bilo potrebno.

 

Rezultat ovih aktivnosti je da je Posebni odjel za ratne zločine u prošloj godini podigao optužnice u 17 predmeta protiv ukupno 70 osoba, a među ovim predmetima su i predmeti u kojima su obitelji žrtava i stradalih osoba desetljećima čekale na donošenje tužiteljskih odluka (predmeti Jošanica, Briševo, Bugojno, Zvornik, predmeti za genocid itd.), te su u samo ovih nekoliko predmeta obuhvaćena ubojstva preko 1000 žrtava, što pokazuje da se radilo o izuzetno složenim predmetima.

 

Postupajući po obvezujućim uputama glavnog tužitelja, tužitelji i stručno osoblje u PORZ, u cijelosti su riješili oko 400 predmeta odnosno 90 KTN RZ predmeta (predmeti sa nepoznatim počiniteljima) i 307 KTA RZ predmeta (predmeti koji ukazuju na protupravnu radnju, a u kojima nije jasno definirano kazneno djelo ni počinitelj).

 

Ovim aktivnostima značajno je rasterećen broj predmeta, a sukladno odredbama i prioritetima Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina.

 

Također, Posebni odjel za ratne zločine nastavio je sa aktivnostima koje trebaju rezultirati procesuiranjem osoba osumnjičenih ili optuženih za ratne zločine, a koje se nalaze u susjednim zemljama, te zajedno sa partnerskim institucijama i agencijama, kao i Tužiteljstvom pri MRMKS-u, radi na aktivnostima u borbi protiv nekažnjivosti ratnih zločina i privođenju pravdi osumnjičenih i optuženih u zemljama regiona.

 

Održano je i nekoliko sastanaka i konferencija kako tužitelja iz Bosne i Hercegovine, tako i regionalnih i međunarodnih konferencija, gdje je razgovarano o sustavnim aspektima procesuiranja ratnih zločina i ostvarenju strateških ciljeva Revidirane državne strategije i pripadajućih aneksa. Značajna regionalna konferencija održana je u Sarajevu u rujnu 2023. godine, na kojoj su sudjelovali svi predstavnci tužiteljstava regije, kao i kolege iz MRMKS-a. Na sastancima je razgovarano  i o predmetima u kojima su evidentirane nedostupne osobe, a koje se nalaze u zemljama regije.

 

 

RAD POSEBNOG ODJELA ZA ORGANIZIRANI KRIMINAL,  GOSPODARSKI KRIMINAL I KORUPCIJU

 

Tijekom 2023. godine podignute su neke od najznačajnijih optužnica u borbi protiv organiziranog kriminala u proteklom desetljeću, a i značajan broj predmeta korupcije dobio je tužiteljske odluke ili sudski epilog.

 

Treba istaći da je u 2023. godini donesena najveća presuda za koruptivna kaznena djela kojom su nekadašnji uposlenici Službe za poslove sa strancima BiH pravomoćno osuđeni na više od 20 godina zatvora (12,5 i 8,5 godina zatvora i oduzimanje 60 000 KM nezakonite imovinske koristi). Također, donesena je pravomoćna presuda u predmetu “Respiratori”, kao i prvostupanjska osuđujuća presuda u predmetu protiv nekadašnjeg ministra obrane BiH, koji je osuđen na 3 godine zatvora.

 

U predmetima korupcije visoke i srednje razine podignuto je 11 optužnica protiv 15 osoba.

 

Za visoku korupciju optuženi su nekadašnji ministar za ljudska prava i izbjeglice, nekadašnji ravnatelj Ureda za veterinarstvo BiH i viši inspektor MUP-a RS, koji je za koruptivna djela i zlouporabu policijskih resursa optužen u okviru predmeta sa dokazima iz SKY i ANOM aplikacija.

 

Protiv uposlenika za korupciju srednje razine podignuto je nekoliko optužnica, među kojima su i optuženi dužnosnici BHANSA-e, IDDEEA-e BiH, Granične policije BiH, UNO BiH, Ureda za veterinarstvo BiH.

 

U predmetima sa dokazima iz SKY i ANOM aplikacija, od ukupno 8 podignutih optužnica, njih 7 podignute su u 2023. godini.  Među oko 60 optuženih, nalazi se i 5 uposlenika policijskih agencija ili institucija za provedbu zakona iz Granične policije, MUP-a RS,MUP-a HNK, Ministarstva sigurnosti BiH.

 

Naporima tužiteljstva i partnerskih agencija realizirana su izručenja trojice osumnjičenih u predmetima sa dokazima iz SKY i ANOM aplikacija iz Njemačke, Hrvatske i Srbije, a radi se na lociranju i izručenju više osumnjičenih za kojima su raspisane međunarodne tjeralice.

 

U 2023. godini zabilježene su i prve pravomoćne presude u ovim predmetima, kada je ukupno 13 optuženih u dva predmeta sporazumo priznalo krivnju u nazočnosti svojih odvjetnika, te su nakon toga u Sudu BiH osuđeni na ukupno oko 23 godine zatvora (kazne su bile od 1-5 godina zatvora, ovisno o ulozi i odgovornosti optuženih), novčane kazne, kao i oduzimanje nezakonite imovinske koristi.

 

Treba istaći da u optužnicama u predmetima sa SKY i ANOM aplikacijama, osim elemenata međunarodnog kriminala, neovlaštenog prometa opojnih droga i pranja novca, često ima elemenata korupcije i koruptivnih kaznenih djela, naročito kada se radi o kaznenim djelima primanja dara, zlouporabe položaja ili ovlasti od strane ovlaštenih službenih osoba koje su obuhvaćene optužnicom.

 

Korištenje dokaza iz kriptovanih aplikacija SKY i ANOM pomaže Tužiteljstvu BiH u rasvjetljavanju najtežih oblika kriminala u BiH.  Na ovaj način dobijeni su važni tragovi koji su poslužili za daljnje procesuiranje osumnjičenih.

 

Tužiteljstvo BiH u radu na ovim predmetima ima dobru suradnju sa partnerskim institucijama i agencijama za provedbu zakona u zemljama regiona, kao i u inozemstvu, uključujući i suradnju sa međunarodnom asocijacijom EUROPOL, koji je u dva navrata podržao institucije BiH i istakao važnost suradnje u borbi protiv organiziranog kriminala u BiH i regionu, sa osvrtom i na predmet kodnog naziva “Tokio”, u kojem je lociran, identificiran i lišen slobode jedan od najtraženijih bjegunaca sa liste EU.

 

Prema evidencijama u predmetima na temelju optužnica Tužiteljstva BiH sa dokazima iz SKY i ANOM aplikacija, u 2023. godini više desetina svjedoka u nekoliko predmeta koji su u fazi glavnog pretresa, dalo je iskaze i svjedočenja u sudnicama u okviru kojih su svjedočili i policijski djelatnici partnerskih agencija, koji su govorili o procesima dešifriranja poruka i istraga organiziranih kriminalnih skupina.

 

U 2023. godini, nakon dugogodišnje istrage, podignuta je i optužnica u jednom od najsloženijih predmeta međunarodnog financijskog kriminala protiv više fizičkih i pravnih osoba, povezanih sa kompanijom farmaceutske djelatnosti, te su u tom predmetu poduzete aktivnosti nakon ugrožavanja sigurnosti postupajuće tužiteljice kako bi se osigurala zaštita postupajućoj tužiteljici i otkrile osobe odgovorne za ugrožavanje sigurnosti.

 

U predmetima za terorizam, u 2023. godini realizirana su izručenja dvojice osumnjičenih sa područja R Turske koji se sumnjiče da su duže vremensko razdoblje boravili na stranim ratištima na području Sirije i Iraka, neki od njih duže od desetljeća, a lišen je slobode i jedan osumnjičeni na području Zenice, koji je pod istragom zbog planiranja terorističkog napada u BiH.

 

U predmetima Posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju bitno je istaći i da su u protekloj godini, na temelju optužnica ovog odjela, izrečene novčane kazne u iznosu od oko 5,3 milijuna KM, kao i pravomoćno oduzimanje nezakonite imovinske koristi u iznosu od oko 4,2 milijuna KM.                                          

 

Tužiteljstvo BiH, Granična policija BiH i ostale partnerske institucije i agencije za provedbu zakona procesuirali su veliki broj počinitelja kaznenih djela krijumčarenja migranata, kao i organiziranja skupine ljudi radi izvršenja kaznenih djela krijumčarenja migranata. Poduzimane su intenzivne aktivnosti u borbi protiv  trgovine ljudima radi kažnjavanja počinitelja i pružanja pomoći i zaštite žrtvama.

 

Na koncu, bitno je naglasiti da je u 2023. godini potpisan i sporazum o suradnji Tužiteljstva BiH i Ureda europskog javnog tužitelja, koji su u Luksemburgu potpisali glavni tužitelj Milanko Kajganić i glavna tužiteljica Laura Corduta Kovesi, a također povodom jačanja pravosudne suradnje u zemljama Zapadnog Balkana, skupina od 20 tužitelja EUROJUST-a (Agencija za suradnju u oblasti kaznenog pravosuđa), među kojima tužitelji iz regiona, kao i dužnosnici EUROJUST-a iz zemalja EU posjetili su Tužiteljstvo BiH. Tužiteljstvo je kao domaćin sudjelovalo u nizu sastanaka sa predstavnicima tužiteljstava regiona u borbi protiv organiziranog, prekograničnog i međunarodnog kriminala.

 

Nadalje, sukladno odluci i obvezujućoj uputi glavnog tužitelja, Tužiteljstvo BiH je nastavilo sa objavljivanjem redigovanih činjeničnih opisa optužnica na web stranici, sukladno Smjernicama VSTV-a BiH, radi  realiziranja aktivnosti iz Komunikacijske strategije i jačanja transparentnosti rada institucije.

 

Više informacija o radu i aktivnostima tužiteljstva bit će prezentirano u godišnjoj Informaciji o radu koja će, sukladno zakonu, uskoro biti upućena nadležnim institucijama, kao i u predviđenu parlamentarnu proceduru.

 

2023. GODINA U BROJKAMA

 

Ukupno podignuto optužnica: 125 predmeta 199 osoba

 

Ukupno 130 prvostupanjskih presuda u odnosu na 284 osobe

 

Ukupno 128 pravomoćnih presuda u odnosu na 269 osoba

 

Ukupno predložen 81 sporazum o priznanju krivnje u odnosu na 159 osoba (Sud BiH prihvatio 74 sporazuma za 149 osoba, za jednu osobu odbijen sporazum, za  9 osoba nije bilo odluke do konca 2023. godine).

 

Ukupno izrečeno pravomoćnim presudama 401 godina i 4 mjeseca zatvora.

 

- Posebni odjel za ratne zločine - 220 godina zatvora.

- Posebni odjel za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju 181 godina zatvora i novčane kazne u iznosu od oko 5,33 milijuna KM.

 

Predloženo oduzimanje nezakonite imovinske koristi u iznosu od oko 13,1 milijuna KM, privremeno blokirano raspolaganje imovinom u iznosu od 31,8 milijuna KM.

 

Prvostupanjskim presudama oduzeta imovinske korist od oko 120 000 KM, a pravomoćnim presudama oduzeta imovinska korist u iznosu od oko 4,2 milijuna KM.

 

Ostvarena kolektivna norma 120,95 %

Ostvarena kolektivna norma – Odjel I PORZ-101,52%

Ostvarena kolektivna norma - Odjel II POOK-146,20%

 

Kvalitet tužiteljskih odluka - optužnica 96,96%

Kvalitet tužiteljskih odluka - neprovođenje i obustava istrage  99,34%

 

 

 

 


 Ispiši


www.tuzilastvobih.gov.ba