Vijesti

PODIGNUTA OPTUŽNICA ZA POREZNU UTAJU U IZNOSU OD OKO 600 000 KM

06.12.2023. 09:41

Tužilac Tužilaštva BiH podigao je optužnicu kojom su obuhvaćeni optuženi:

 

PODIGNUTA OPTUŽNICA ZA POREZNU UTAJU U IZNOSU OD OKO 600 000 KM

1. Stojčinović Jevra, rođena 1952. godine u Srebreniku, državljanka BiH,

2. Pravna osoba “Natali” d.o.o. Doboj, sa sjedištem u Doboju, čiji je osnivač i osoba ovlaštena za zastupanje Stojčinović Jevra.

 

U optužnici se navodi da je optužena, kao direktor i osoba ovlaštena za zastupanje navedenog preduzeća, u periodu od 2014. do 2018. godine, preduzimala radnje sa ciljem prikazivanja fiktivnog prometa između više pravnih osoba tako što je pribavljala lažne fakture o nabavci roba i usluga.

 

Nakon toga optužena je fiktivni promet prikazivala u poslovnim evidencijama i prijavama podnesenim Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) BiH kao stvarno izvršen promet i na taj način neutemeljeno iskazala ulazni PDV sa pravom odbitka u iznosu od 594.991 KM, čime je postupila protivno odredbama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, te izvršila umanjenje svoje obaveze PDV-a, čime je oštetila budžet i sve građane Bosne i Hercegovine za ukupan iznos od 594.991 KM.

 

Pravna osoba “Natali” d.o.o. Doboj tereti se da je kao porezni obveznik raspolagala protivpravnom imovinskom koristi u iznosu od 594.991 KM, koju je u ime, za račun i u korist pravne osobe ostvarila prvooptužena Stojčinović Jevra, kao direktor i osoba ovlaštena za zastupanje.

 

Optužena Stojčinović Jevra tereti se da je  izbjegla plaćanje davanja propisanih poreznim zakonodavstvom BiH dajući lažne podatke o svojim stečenim oporezivim prihodima, a iznos obaveze čije se plaćanje izbjegava prelazi 200.000 KM, dok se pravna osoba „Natali“ d.o.o. Doboj tereti da je raspolagala protivpravno ostvarenom imovinskom koristi, čime su počinili krivično djelo porezne utaje ili prevare iz člana 210. Krivičnog zakona BiH.

 

Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH.

 


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba