Vijesti

U TUŽILAŠTVU BiH ODRŽAN XXX STRATEŠKI FORUM GLAVNIH TUŽILACA I DIREKTORA POLICIJSKIH AGENCIJA

01.12.2023. 15:16

Na sastanku se na strateškom nivou razgovara o najvažnijim pitanjima tužilačko-policijske saradnje, kao i aktivnostima koje se odnose na segment borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.

 

 

U TUŽILAŠTVU BiH ODRŽAN XXX STRATEŠKI FORUM GLAVNIH TUŽILACA I DIREKTORA POLICIJSKIH AGENCIJA

Teme današnjeg sastanka Strateškog foruma odnosile su se na pregled rezultata preduzetih mjera i aktivnosti u procesuiranju predmeta korupcije i organizovanog kriminala, sa fokusom na predmete sa počiniocima na visokom nivou.

 

Također, razgovaralo se o nalazima iz Izvještaja o napretku Bosne i Hercegovine za 2023. godinu. Sudionici sastanka razgovarali su također i o procesu vođenja istraga, dokazivanja i procesuiranja krivičnih djela koja se mogu dovesti u vezu sa govorom mržnje u internet prostoru.

 

Sastanci Strateškog foruma održavaju se uz podršku  Odjela za unapređenje efikasnosti i kvalitete rada u tužilaštvima i projekta “Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa” VSTV-a BiH, a na sastancima se razgovara o najbitnijim pitanjima u oblasti saradnje policijskih agencija i tužilaštava na svim nivoima u otkrivanju, dokumentovanju i procesuiranju krivičnih djela organizovanog kriminala i korupcije na području Bosne i Hercegovine.

 

Na sastanku su sudjelovali rukovodioci, zamjenici rukovodilaca i zvaničnici Tužilaštva BiH, Republičkog tužilaštva RS,

Tužilaštva FBiH, Tužilaštva Brčko distrikta BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu-SIPA, MUP-a RS, Federalne uprave policije i Policije Brčko distrikta BiH, kao i predstavnici VSTV-a BiH.

 

Tužilaštvo BiH - Milanko Kajganić, glavni tužilac

Federalno tužilaštvo FBiH - Munib Halilović, glavni tužilac

Republičko javno tužilaštvo RS - Željka Radović, glavna tužiteljica

Tužilaštvo Brčko distrikta BiH - Vladimir Tepavčević, zamjenik glavnog tužioca

SIPA BiH - Zoran Galić, zamjenik direktora

Policija Brčko distrikta BiH - Mile Jurošević, šef Kabineta direktora

Federalna uprava policije - Vahidin Munjić, v.d. direktora

                                               - Srđan Mičić, viši inspektor

Policija MUP-a RS - Siniša Kostrešević, direktor  

 

 

 


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba