Vijesti

GLAVNI TUŽILAC I TUŽIOCI POSEBNOG ODJELA ZA RATNE ZLOČINE SASTALI SE SA KOLEGAMA IZ MRMKS-a

06.02.2023. 14:41

Glavni tužilac Milanko Kajganić, te zamjenik glavnog tužioca i rukovodilac Posebnog odjela za ratne zločine, kao i tužioci ovog odjela, sastali su se i razgovarali sa kolegama iz Tužilaštva pri MRMKS-u, među kojima je i bivši tužilac Daglas Stringer (Douglas Stringer) iz Haškog tribunala.

 

 

GLAVNI TUŽILAC I TUŽIOCI POSEBNOG ODJELA ZA RATNE ZLOČINE SASTALI SE SA KOLEGAMA IZ MRMKS-a

Ova posjeta i sastanak su organizovani po preporukama uvažene sutkinje Joanne Korner, a u cilju implementacije njenih preporuka usaglašeno je da će u narednom periodu g. Stringer u okviru savjetodavne podrške tužiocima i stručnom osoblju Tužilaštva BiH, u cilju postizanja bolje efikasnosti rada na predmetima ratnih zločina i implementacije Revidirane strategije za ratne zločine boraviti, komunicirati i sarađivati sa tužiocima Tužilaštva BiH.

 

 

 

 

 

Tužilaštvo BiH ima dobre odnose i saradnju sa Tužilaštvom pri MRMKS-u u provođenju aktivnosti sa ciljem jačanja vladavine prava i borbe protiv nekažnjenosti ratnih zločina u BiH i zemljama regiona.

 

 

 

 


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba