Vijesti

OPTUŽENI ZMIJANJAC DRAGOJA SPORAZUMNO PRIZNAO KRIVICU ZA NAPAD NA SLUŽBENO LICE ZIKS-a BiH U VRŠENJU SLUŽBENIH POSLOVA

24.11.2022. 14:00

Optuženi Zmijanjac Dragoja (1951), koji se nalazi na izdržavanju kazne zatvora, sporazumno je priznao krivicu, nakon čega je u Sudu BiH osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

OPTUŽENI ZMIJANJAC DRAGOJA SPORAZUMNO PRIZNAO KRIVICU ZA NAPAD NA SLUŽBENO LICE ZIKS-a BiH U VRŠENJU SLUŽBENIH POSLOVA

Oglašen je krivim za produženo krivično djelo napad na službeno lice u vršenju poslova sigurnosti, otkrivanju ili lišenju slobode počinioca krivičnih djela iz člana 241b. stav 1. Krivičnog zakona BiH, u vezi sa članom 54. stav 2. istog Zakona, za koje ga tereti optužnica Tužilaštva BiH.

 

Optuženi je priznao krivicu da je, kao osuđeno lice na izdržavanju kazne zatvora za ratne zločine ubistva počinjene na području Prijedora, u Zavodu za izvršenje krivičnih/kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera u BiH u Istočnoj Ilidži, u dva navrata upućivao prijetnje zavodskom službeniku prilikom obavljanja službene radnje.

 

Optuženi je nakon povratka sa vanzavodskih pogodnosti, prilikom kontrole i pregleda na ulasku u objekat, u alkoholisanom stanju, zaposlenicima zavoda prijetio smrću, ističući da već izdržava kaznu zbog ubistva, da bi te prijetnje i njihovu ozbiljnost ponovio i naknadno tokom ispitivanja.

 

Nakon razmatranja sporazuma, isti je prihvaćen od strane Suda te je optuženom izrečena navedena kazna.

 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba