Vijesti

TUŽITELJI TUŽITELJSTVA BiH BORAVILI U NIZOZEMSKOJ

17.01.2022. 09:45

V.d. glavnog tužitelja Tužiteljstva, BiH Milanko Kajganić, održao je sastanak sa timom tužitelja koji su boravili u EUROPOL-u i EUROJUST-u kako bi se dogovorile daljnje aktivnosti u borbi protiv organiziranog kriminala.

TUŽITELJI TUŽITELJSTVA BiH BORAVILI U NIZOZEMSKOJ

Tužitelji Posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju boravili su u Kraljevini Nizozemskoj gdje su održali niz sastanaka sa partnerskim institucijama i agencijama, a u svezi sa radom na međunarodnim operacijama u borbi protiv organiziranog kriminala na području Zapadnog Balkana.

Aktivnosti se odnose na uspostavu izravne suradnje sa partnerskim institucijama i policijskim i tužiteljskim asocijacijama, a radi učinkovite razmjene dokaza i informacija o organiziranom kriminalu.

Tužitelji su se, između ostalog, sastali sa predstavnicima asocijacija EUROPOL i EUROJUST, u svrhu ostvarivanja izravne suradnje i komunikacija, a u svezi dostave informacija o organiziranim kriminalnim skupinama na području BiH i Zapadnog Balkana do kojih su došle partnerske institucije iz inozemstva.

 


 Ispiši


www.tuzilastvobih.gov.ba