Vijesti

POSEBNI ODJEL ZA ORGANIZIRANI KRIMINAL, PRIVREDNI KRIMINAL I KORUPCIJU U 2021. GODINI PODIGAO OPTUŽNICE U 151 PREDMETU PROTIV 278 OPTUŽENIH LICA

04.01.2022. 12:44

Broj podignutih optužnica, u odnosu na optužena lica, u ovom Odjelu za 16,2% je veći u odnosu na broj optuženih u Odjelu II i Odjelu III u 2020. godini u kojoj je optuženo 239 lica.

POSEBNI ODJEL ZA ORGANIZIRANI KRIMINAL, PRIVREDNI KRIMINAL I KORUPCIJU U 2021. GODINI PODIGAO OPTUŽNICE U 151 PREDMETU PROTIV 278 OPTUŽENIH LICA

Rad Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju u protekloj godini obilježili su predmeti u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma, korupcije, finansijskog kriminala, kao i veliki broj predmeta povezanih sa ilegalnim migracijama i međunarodnim krijumčarenjem migranata.

Tužilaštvo BiH učestvovalo je u više međunarodnih operacija usmjerenih na borbu protiv organizovanog prekograničnog kriminala, povezanog sa nedozvoljenim prometom opojnih droga, krijumčarenjem oružja i municije, krijumčarenjem ilegalnih migranata i drugih oblika krivičnih djela iz nadležnosti Tužilaštva BiH.

Ostvarena je značajna saradnja sa partnerskim institucijama iz zemalja regiona, kao i zemalja EU i svijeta, u operacijama koje su realizovane u komunikaciji sa kolegama iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije, Austrije, Njemačke, Francuske, Holandije, Luksemburga, Malte, Kipra, SAD-a i dr.

U 2021. godini pokrenute su aktivnosti u Odsjeku za borbu protiv korupcije koje su dale rezultat u podignutim optužnicama u ovoj oblasti, kao i aktivnim istragama u kojima se u narednim mjesecima očekuje donošenje tužilačkih odluka.

Zbirni rezultati pokazuju da je Tužilaštvo BiH u 2021. godini podiglo optužnice u ukupno 172 predmeta protiv 334 optužena lica. 

Broj ukupno optuženih lica u ovoj godini veći je za 50 optuženih u odnosu na 2020. godinu, što je za 17,6% više.

Od ukupnog broja optužnica (172 predmeta / 334 lica) Posebni odjel za ratne zločine podigao je optužnice u 21 predmetu protiv 56 lica, dok je Posebni odjel za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju podigao optužnice u 151 predmetu protiv 278 lica.

 


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba