Vijesti

TUŽILAŠTVO BiH JE DANA 21. JULA ZAPRIMILO INFORMACIJU SUDA BiH O POTVRĐIVANJU OPTUŽNICE U PREDMETU MUTAP ZIJAD I DR.

21.07.2021. 13:50

Vijest o podignutoj optužnici, od 09.07. ove godine, možete pročitati u tekstu ispod:

TUŽILAŠTVO BiH JE DANA 21. JULA  ZAPRIMILO INFORMACIJU SUDA BiH O POTVRĐIVANJU OPTUŽNICE U PREDMETU MUTAP ZIJAD I DR.

PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV 5 OSOBA ZBOG ORGANIZOVANOG KRIMINALA I SPREČAVANJA OTKRIVANJA I DOKAZIVANJA STRADANJA DŽENANA MEMIĆA

Navode opužbe tužilaštvo će dokazivati pozivanjem 88 svjedoka, od čega 16 uz dodijeljene mjere zaštite, kao i prilaganjem oko 150 dokaznih materijala.

Tužilac Tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv:

1. Mutap Zijada, rođenog 1959. godine u Sarajevu

2.   Ramić Alise (ranije Mutap), rođene 1996. godine u Njemačkoj

3.   Dupovac Hasana, rođenog 1973. godine u Hadžićima

4.   Barić Josipa, rođenog 1963. godine u Sarajevu

5.   Ožegović Muamera, rođenog 1981. godine u Foči

Optuženi se terete da su, u periodu od 8. februara 2016. godine pa nadalje, pristupili grupi za organizovani kriminal, formiranoj od strane Zijada Mutapa i drugih, a koja je organizovana radi prikrivanja dokaza o načinu na koji je Dženan Memić sin Muriza, rođen 1994. godine, zadobio teške fizičke ozljede opasne po život dana 08.02.2016. godine u Velikoj aleji, općina Ilidža, usljed kojih ozljeda je 15.02.2016. godine preminuo u Kliničkom centru Sarajevo.

U optužnici se navodi da su optuženi vršili prikrivanje dokaza i počinilaca fingiranjem dokaza, prikrivanjem njima poznatih činjenica, te preduzimali radnje sa ciljem prikrivanja stvarnog načina na koji je Memić Dženan zadobio teške fizičke ozljede opasne po život.

Prema navodima optužnice, po prethodnom dogovoru, optuženi Mutap Zijad je ostvarivao kontakte sa više osoba, među kojima i optuženima, koji su lično, kao i u dogovoru s njim i njegovim uputstvima, u cilju prikrivanja počinilaca i načina stradanja Memić Dženana, počinili nezakonite radnje tako što su: neovlašteno i bez naredbe nadležnog suda izuzimali dokaze u vidu snimaka video-nadzora, neovlašteno fingirali i podmetali dokaze koji to stvarno nisu, navodili službenike MUP-a KS na donošenje i potpisivanje akata koji ne odgovaraju utvrđenom činjeničnom stanju, dostavljali fingirane dokaze na vještačenja prikazujući iste kao stvarne te na taj način vršili ometanje i usmjeravanje istrage u pogrešnom smjeru, prikrivali činjenice koje su im poznate, uništavali dokaze prikupljene sa mjesta događaja a koji se odnose na stradanje Memić Dženana, a sve u namjeri da prikriju stvarne počinioce i stvarni način na koji je Memić Dženan zadobio teške fizičke ozljede od kojih je preminuo.

Optuženi se terete za krivična djela:

-      organizirani kriminal a u vezi sa krivičnim djelima: protivzakonito posredovanje, pomoć učiniocu nakon počinjenog krivičnog djela, sprečavanje dokazivanja i davanje lažnog iskaza.

Tužilaštvo BiH nastavlja intenzivan rad u ovom predmetu u odnosu na ostale prijavljene osobe.

 


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba