Vijesti

OPTUŽENI SPORAZUMNO PRIZNAO KRIVICU ZA KRIJUMČARENJE MOTORNIH VOZILA

04.03.2021. 09:09

Sporazumom je predviđeno oduzimanje nezakonite imovinske koristi u iznosu od 183.107,82 KM, koja će biti vraćena u budžet BiH, kao i predložena uslovna kazna zatvora.

OPTUŽENI SPORAZUMNO PRIZNAO KRIVICU ZA KRIJUMČARENJE MOTORNIH VOZILA

Optuženi Avdo Bureković, rođen 1970. godine u Zenici, državljanin BiH, u potpunosti je priznao krivicu za krivično djelo krijumčarenje, za koje ga tereti optužnica Tužilaštva BiH.

U skladu sa sporazumom, za optuženog je predložena uslovna osuda u trajanju od 1 (jedne) godine zatvora, koja se neće izvršiti ako optuženi ne počini novo krivično djelo u periodu od 2 (dvije) godine, kao i oduzimanje predmeta korištenih pri izvršenju krivičnog djela, uključujući mobitel i SIM kartice.

Na osnovu člana 110. Krivičnog zakona BiH, od optuženog će se oduzeti nezakonita imovinska korist pribavljena krivičnim djelom u iznosu od 183.107,82 KM, koju je optuženi dužan uplatiti u roku od 1 (jedne) godine od dana pravosnažnosti presude Suda BiH, donesene na osnovu sporazuma.

Optuženi se tereti da je, s ciljem sticanja protivpravne imovinske koristi, preko međunarodnih graničnih prelaza dovezao veći broj motornih vozila na teritoriju BiH, te potom, bez provedene zakonske procedure uvoza i plaćanja zakonom propisanih uvoznih dažbina, vozila prodavao na autootpadima.

Sud BiH je nakon razmatranja prihvatio sporazum.

 


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba