Vijesti

OPTUŽENI ZA SUDJELOVANJE NA STRANIM RATIŠTIMA U SIRIJI I IRAKU SPORAZUMNO PRIZNAO KRIVICU

26.02.2021. 09:30

Optuženi Hamza Labidi (1998) priznao je krivicu za krivična djela za koja ga tereti optužnica Tužilaštva Bosne i Hercegovine od 12.05.2020. godine.

OPTUŽENI ZA SUDJELOVANJE NA STRANIM RATIŠTIMA U SIRIJI I IRAKU SPORAZUMNO PRIZNAO KRIVICU

U prisustvu advokata, optuženi Hamza Labidi, rođen 1998. godine u Zavidovićima, potpisao je sporazumno priznanje krivice i u potpunosti priznao krivicu za krivično djelo navedeno u optužnici Tužilaštva BiH. Sporazum je sklopljen na prijedlog odbrane nakon pregovaranja o priznanju krivice.

U skladu sa sporazumom, za optuženog je predložena kazna zatvora u trajanju od 1 godine.

Predložena kazna u skladu je sa ulogom i odgovornošću optuženog u izvršenju krivičnog djela.

Optuženi se tereti da je kao maloljetna osoba otišao sa porodicom na područje Sirije i Iraka, gdje je boravio nekoliko godina, te sudjelovao u stranim paravojnim ili parapolicijskim formacijama u okviru tzv. “Isil”-a, koji je od strane Vijeća sigurnosti proglašen terorističkom organizacijom.

Sporazum je proslijeđen Sudu BiH, koji je isti prihvatio.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba