Vijesti

GLAVNI TUŽILAC SE SASTAO SA MINISTROM SIGURNOSTI BiH. ISKAZANA PUNA MEĐUSOBNA PODRŠKA DVIJU INSTITUCIJA U USPOSTAVI VLADAVINE PRAVA

08.04.2015. 13:06

Glavni tužilac Tužilaštva BiH, Goran Salihović, sastao se sa ministrom sigurnosti BiH, Draganom Mektićem. Na sastanku je razgovarano o međusobnoj pomoći i saradnji dviju institucija, u procesu uspostave vladavine prava i jačanja sigurnosti za sve građane Bosne i Hercegovine.

GLAVNI TUŽILAC SE SASTAO SA MINISTROM SIGURNOSTI BiH. ISKAZANA PUNA MEĐUSOBNA PODRŠKA DVIJU INSTITUCIJA U USPOSTAVI VLADAVINE PRAVA

Glavni tužilac Salihović čestitao je ministru Mektiću na imenovanju i izrazio zadovoljstvo što je Vijeće ministara formirano i počelo sa radom, jer je funkcionisanje vlasti na državnom nivou vrlo bitno za sve reformske procese koji su u toku.

Ministar Mektić iskazao je punu podršku Tužilaštvu BiH u intenziviranju aktivnosti u borbi protiv korupcije, organizovanog kriminala, terorizma i drugih krivičnih djela, jer je procesuiranje ovih krivičnih djela vrlo bitno za cjelokupnu sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini, regionu, pa čak i na globalnom nivou, kada je riječ o borbi protiv terorizma.

Glavni tužilac je upoznao ministra sa tekućim aktivnostima i radom Tužilaštva BiH, kao i činjenicom da će u narednih nekoliko mjeseci biti podignut veći broj optužnica za vrlo ozbiljna krivična djela organizovanog kriminala, pranja novca, terorizma, kao i optužnica protiv državljana BiH zbog nezakonitog priključivanja stranim vojnim i paravojnim organizacijama i sudjelovanja na stranim ratištima.

Ministar Mektić istakao je da su Ministarstvo sigurnosti BiH i Tužilaštvo BiH partnerske institucije sa istim ciljem i zadatkom, a to je poboljšanje sigurnosti građana i otklanjanje i eliminisanje svih sigurnosnih prijetnji koje ugrožavaju sigurnost u našoj zemlji.

Ministarstvo sigurnosti u narednom periodu planira jačati kapacitete za borbu protiv svih sigurnosnih prijetnji, u čemu je ključni element dobra saradnja sa partnerskim institucijama.

S obzirom da u okviru Ministarstva sigurnosti BiH djeluje više policijskih i sigurnosnih agencija sa kojima Tužilaštvo BiH ima svakodnevnu i intenzivnu saradnju, dogovoreno je da se u narednom periodu još više ojača direktna komunikacija i saradnja u zajedničkom radu i aktivnostima.

Sigurnosni aspekt je vrlo bitan u procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine, pa je zbog toga dogovorena intenzivna saradnja sa partnerskim institucijama u zemljama regiona i zemljama EU i jačanje međunarodne uloge Bosne i Hercegovine u tom procesu.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba