Vijesti

OPTUŽENI MILOŠEVIĆ MILORAD SPORAZUMNO PRIZNAO KRIVICU. GODINU DANA ZATVORA ZBOG KRIJUMČARENJA OPOJNIH DROGA

25.09.2014. 15:02

Optuženi Milorad Milošević sporazumno je priznao krivicu za počinjeno krivično djelo neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 2. u vezi stava 1. KZ-a BiH.

OPTUŽENI MILOŠEVIĆ MILORAD SPORAZUMNO PRIZNAO KRIVICU. GODINU DANA ZATVORA ZBOG KRIJUMČARENJA OPOJNIH DROGA

Optuženi Milorad Milošević zvani „Miko“, rođen 25.12.1982. godine u Bileći, gdje je i nastanjen, državljanin BiH, sporazumno je priznao krivicu za krivično djelo za koje se tereti i sa tužiocem Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH zaključio sporazum o priznanju krivice.

Sklapanjem sporazuma o priznanju krivice, optuženi Milošević je u potpunosti priznao izvršenje krivičnog djela za koje ga tereti optužnica Tužilaštva BiH.

U skladu sa sporazumom, tužilac, branilac i optuženi su saglasni da Sud BiH optuženom izrekne kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine.

Optuženom će vrijeme provedeno u pritvoru biti uračunato u izdržavanje kazne.

Optuženi je, također, saglasan da mu se, shodno članu 110. Krivičnog zakona BiH, oduzmu mobilni telefoni, 20 pakovanja opojne droge Cannabis i drugi predmeti korišteni za izvršenje krivičnog djela.

Predložena kazna je u skladu sa ulogom optuženog u izvršenju krivičnog djela opisanog u optužnici Tužilaštva BiH.

Ovim sporazumom optuženi potvrđuje da je upoznat sa sadržajem optužnice Tužilaštva BiH. On istovremeno potvrđuje da izjavu o priznanju krivice daje dobrovoljno, svjesno i sa potpunim razumijevanjem, bez ikakve prisile ili nagovora, te se obavezuje da će snositi troškove krivičnog postupka koje će, u zavisnosti od složenosti postupka, odrediti Sud BiH.

Također, potpisivanjem sporazuma o priznanju krivice optuženi Milorad Milošević se obavezao da će svjedočiti o svim činjenicama koje su mu poznate u ovom krivičnom predmetu i o svim izvršiocima, saizvršiocima i saučesnicima u izvršenju krivičnih djela iz optužnice koji su mu poznati, kao i o krivičnim djelima u kojima su sudjelovali.

Sklapanjem sporazuma optuženi se odriče prava na suđenje te prava na ulaganje žalbe na krivičnu sankciju koju mu, na osnovu ovog sporazuma, izrekne Sud BiH.

Sporazum je proslijeđen Sudu Bosne i Hercegovine.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba