Vijesti

OPTUŽENI RATKO FILIPIĆ (1967) SPORAZUMNO PRIZNAO KRIVICU ZA KRIJUMČARENJE LJUDI. PREDLOŽENE KAZNA ZATVORA I NOVČANA KAZNA

30.05.2014. 15:11

Petooptuženi u predmetu Sezair Abdiji i drugi sporazumno je priznao krivicu.

OPTUŽENI RATKO FILIPIĆ (1967) SPORAZUMNO PRIZNAO KRIVICU ZA KRIJUMČARENJE LJUDI. PREDLOŽENE KAZNA ZATVORA I NOVČANA KAZNA

Sporazum o priznanju krivice sa tužiocem iz Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH sklopio je optuženi Ratko Filipić, rođen 10. 06. 1967. godine u Šekovićima gdje je i nastanjen, državljanin BiH, optužen za produženo krivično djelo organiziranje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnih djela trgovine ljudima i krijumčarenje migranata iz čl. 189a. st. 2. KZ BiH, u vezi sa čl. 54. KZ BiH, a u vezi sa krivičnim djelom krijumčarenje ljudi iz čl. 189. st. 1. KZ BiH.

Optuženi se tereti da je na području općinа Bijeljina i Ljubuški, u periodu od 26. 02. 2013. godine do 16. 04. 2013. godine, kao član grupe za organizovani kriminal, suprotno Konvenciji UN-a protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i suprotno članu 6. Protokola protiv krijumčarenja migranata kopnenim, morskim i vazdušnim putem, organizovao i sudjelovao u prevođenju migranata preko državne granice, koji nemaju važeće putne isprave za kretanje i prelazak državne granice.

Tužilac i odbrana saglasni su da, na osnovu sporazuma, Sud BiH izrekne optuženom Ratku Filipiću kaznu zatvora u trajanju od dvije (2) godine i istovremeno utvrdi da se ista neće izvršiti ako imenovani u roku od pet (5) godina ne počini novo krivično djelo, kao i da mu se kao sporedna kazna izrekne i novčana kazna u iznosu od dvanaest (12) hiljada konvertibilnih maraka, koju je Filipić Ratko dužan platiti u roku od šest (6) mjeseci od dana pravosnažnosti presude.

Potpisivanjem sporazuma optuženi Ratko Filipić je u potpunosti priznao izvršenje krivičnog djela koje mu se stavlja na teret optužnicom Tužilaštva BiH od 31. 12. 2013. godine, a koja je u potpunosti potvrđena od sudije za prethodno saslušanje Suda BiH dana 07. 01. 2014. godine.

Predložena kazna je u skladu sa ulogom optuženog u izvršenju krivičnog djela koje je opisano u optužnici.

Ovim sporazumom optuženi potvrđuje da je upoznat sa sadržajem optužnice Tužilaštva BiH. On istovremeno potvrđuje da izjavu o priznanju krivice daje dobrovoljno, svjesno i sa razumijevanjem, te se obavezuje da će nadoknaditi troškove krivičnog postupka u iznosu koji mu, eventualno, odredi Sud BiH.

Također, potpisivanjem sporazuma o priznanju krivice optuženi Ratko Filipić se obavezao da će svjedočiti o svim činjenicama koje su mu poznate u ovom krivičnom predmetu i o svim izvršiocima, odnosno članovima grupe za organizovani kriminal koji su mu poznati, što predstavlja i izmjenu činjeničnog opisa optužnice.

Sklapanjem sporazuma optuženi se odriče prava na suđenje te prava na ulaganje žalbe na krivičnopravnu sankciju koju mu, na osnovu sporazuma, izrekne Sud BiH.

Tužilaštvo BiH, zajedno sa policijskim agencijama u našoj zemlji i regionu, nastavlja aktivnosti u borbi protiv ilegalnih migracija preko teritorije Bosne i Hercegovine, što je bitan segment u uspostavljanju vladavine prava i procesu evropskih integracija naše zemlje.

Sporazum je proslijeđen Sudu BiH.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba