Vijesti

ADIS HASANAGIĆ (1979) SPORAZUMNO PRIZNAO KRIVICU

21.08.2013. 15:15

Adis Hasanagić, rođen 25. 07. 1979. godine u Sarajevu, gdje je i nastanjen, državljanin BiH, koji je optužen za krivično djelo nedozvoljeno korištenje autorskih prava iz člana 243. stava 1. KZ-a BiH, sklopio je sa tužiocem Odjela III Tužilaštva BiH sporazum o priznanju krivice.

U skladu sa sporazumom, tužilac i optuženi su saglasni da Sud BiH izrekne optuženom Adisu Hasanagiću uslovnu osudu kojom će mu utvrditi kaznu zatvora u trajanju od dvije (2) godine i istovremeno odrediti da se ova kazna neće izvršiti ukoliko optuženi u roku od tri (3) godine ne izvrši novo krivično djelo, kao i da mu se u smislu člana 243. stava 6. KZ-a BiH oduzmu predmeti upotrijebljeni za počinjenje krivičnog djela, radi uništenja.

Optuženi je potpisivanjem sporazuma u potpunosti priznao izvršenje krivičnog djela za koje ga tereti optužnica Tužilaštva BiH od 27. 06. 2007. godine.

Predložena kazna je u skladu sa ulogom optuženog u izvršenju krivičnog djela.

Optužnica tereti Hasanagića da je u neutvrđenom periodu do 27. 05. 2007. godine nabavio veću količinu nosača zvuka i slike (CD, DVD, DIVIX), te iste protivno važećim zakonskim odredbama stavio u promet na pijaci u Sarajevu.

Ovim sporazumom optuženi je potvrdio da je upoznat sa sadržajem sporazuma o priznanju krivice. On istovremeno potvrđuje da izjavu o priznanju krivice daje dobrovoljno, svjesno i sa razumijevanjem.

Optuženi se ovim sporazumom odriče prava na suđenje i ulaganje žalbe na krivičnu sankciju koju mu odredi Sud BiH.

Sporazum je proslijeđen Sudu BiH.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba