Вијести

ОПТУЖЕНИ АДМИР ПАШИЋ (1992) СПОРАЗУМНО ПРИЗНАО КРИВИЦУ

21.08.2013. 14:51

Оптужени Адмир Пашић споразумно је признао кривицу за кривично дјело удруживање ради чињења кривичних дјела из члана 249. става 2. у вези са кривичним дјелом кривотворење новца из члана 205. става 1. КЗ-а БиХ.

Оптужени Адмир Пашић, рођен 23. 07. 1992. године у Цазину, гдје је и настањен, држављанин БиХ, споразумно је признао кривицу за кривична дјела за која се терети и са тужиоцем Посебног одјела за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Тужилаштва БиХ закључио споразум о признању кривице.

Склапањем споразума о признању кривице оптужени је у потпуности признао извршење кривичних дјела која му се стављају на терет оптужницом Тужилаштва БиХ од 17. 07. 2013. године.

У складу са споразумом, тужилац, бранилац и оптужени су сагласни да Суд БиХ изрекне оптуженом Адмиру Пашићу јединствену казну затвора у трајању од двије (2) године, која се неће извршити ако оптужени у времену провјере од пет (5) година не почини ново кривично дјело, као и да му изрекне мјеру безбједности одузимање предмета, односно фалсификованих новчаница које су употријебљене за извршење кривичног дјела.

Предложена казна је у складу са улогом оптуженог у извршењу кривичног дјела.

Овим споразумом оптужени потврђује да је упознат са садржајем оптужнице Тужилаштва БиХ. Он истовремено потврђује да изјаву о признању кривице даје добровољно, свјесно и са разумијевањем, без икакве присиле или наговора те се обавезује да ће надокнадити трошкове кривичног поступка у износу који му, евентуално, одреди Суд БиХ.

Такође, потписивањем споразума о признању кривице, оптужени се обавезао да ће свједочити о свим чињеницама које су му познате у овом кривичном предмету и о свим извршиоцима, саизвршиоцима и саучесницима у извршењу кривичних дјела, а који су њему познати и у којим кривичним дјелима је евентуално и сам учествовао. У том смислу, оптужени је сагласан да ће на позив Суда БиХ свједочити пред Судом БиХ.

Склапањем споразума оптужени се одриче права на суђење те права на улагање жалбе на кривичноправну санкцију коју му, на основу споразума, изрекне Суд БиХ.

Споразум ће бити прослијеђен Суду БиХ на даљи рад и поступање.


 Штампај


www.tuzilastvobih.gov.ba