Вијести

ФИЗИЧКО И ПРАВНО ЛИЦЕ СПОРАЗУМНО ПРИЗНАЛИ КРИВИЦУ ЗА КРИВИЧНО ДЈЕЛО ОРГАНИЗИРАНИ КРИМИНАЛ И ПОРЕЗНА УТАЈА

19.02.2013. 15:14

Оптужено физичко лице Неџад Галић и правно лице „АМА ПРОМ“ д.о.о. Тузла споразумно су признали кривицу за учињено кривично дјело организирани криминал из члана 250. у вези са кривичним дјелом пореска утаја или превара из члана 210. КЗ-а БиХ и кривично дјело порезна утаја из члана 273. КЗ-а Ф БиХ, све у вези са чланом 31. КЗ-а БиХ.

Споразум о признању кривице са тужиоцем из Посебног одсјека за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Тужилаштва БиХ склопили су оптужени:

- Неџад Галић, рођен 26.03.1976. године у Тузли, гдје је и настањен, раније осуђиван, битно смањено урачунљив, држављанин БиХ, и

- „АМА ПРОМ“ д.о.о. Тузла - правно лице које је регистровано на име Неџада Галића.

Потписивањем споразума, oптужени у потпуности признају извршење кривичних дјела која им се стављају на терет оптужницом Тужилаштва БиХ од 07.05.2012. године, а која је у потпуности потврђена од судије за претходно саслушање Суда БиХ дана 15.05.2012. године.

Тужилац, браниоци и оптужени сагласни су да, на основу споразума, Суд БиХ изрекне оптуженом Неџаду Галићу условну осуду за кривично дјело организирани криминал у вези са кривичним дјелом порезне утаје и утврди јединствену казну затвора у трајању од 2 (двије) године, те истовремено одреди да се иста неће извршити ако у року од 4 (четири) године оптужени не изврши ново кривично дјело; такође, да оптуженом правном лицу „АМА ПРОМ“ д.о.о. Тузла изрекне кривичноправну санкцију казну престанка правног лица, из члана 134. КЗ-а БиХ.

Предложена казна је у складу са улогама оптужених у извршењу кривичног дјела које је описано у оптужници против Фахрудина Чаге и др.

Потписујући споразуме оптужени потврђују да су, након што су упознати са садржајем оптужнице Тужилаштва БиХ, изјаву о признању кривице дали добровољно, свјесно и са разумијевањем, без икакве присиле или наговора.

Склапањем споразума оптужени се одричу права на суђење, те права на улагање жалбе на кривичноправну санкцију коју им, на основу споразума, изрекне Суд БиХ.

Споразуми су прослијеђени Суду БиХ.


 Штампај


www.tuzilastvobih.gov.ba