Vijesti

OPTUŽENA SELMA IMAMOVIĆ SPORAZUMNO PRIZNALA KRIVICU ZA KRIVIČNA DJELA ORGANIZIRANOG KRIMINALA I POREZNE UTAJE

23.01.2013. 15:15

Optužena Selma Imamović sporazumno je priznala krivicu za počinjeno krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. u vezi sa krivičnim djelom poreznа utajа ili prevarа iz člana 210. KZ BiH i krivičnog djela poreznа utajа iz člana 273. KZ F BiH, sve u vezi sa članom 31. KZ BiH.

Optužena Selma Imamović, rođena 07.01.1982. godine u Travniku, nastanjena u Busovači, državljanka BiH, sporazumno je priznala krivicu za krivična djela za koja se tereti i sa tužiocem iz Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH zaključila sporazum o priznanju krivice.

Sklapanjem sporazuma o priznanju krivice, optužena je u cijelosti priznala izvršenje krivičnih djela za kojа je tereti optužnica Tužilaštva BiH od 07.05.2012. godine, a koja je u cijelosti potvrđena od sudije za prethodno saslušanje Suda BiH dana 15.05.2012. godine.

Tužilac, branilac i optužena saglasni su da, na osnovu sporazuma, Sud BiH izrekne optuženoj Selmi Imamović uslovnu osudu - kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, te istovremeno odredi da se ista neće izvršiti ako u roku od 4 (četiri) godine optužena ne izvrši novo krivično djelo.

Predložena kazna je u skladu sa ulogom optužene u izvršenju krivičnih djela koja su opisana u optužnici protiv Fahrudina Čage i dr.

Optužena se, sklapanjem sporazuma, obavezala na svjedočenje u predmetu protiv ostalih optuženih u ovom predmetu, koje će dati na poziv Tužilaštva BiH i Suda BiH.

Ovim sporazumom optužena potvrđuje da je upoznata sa sadržajem optužnice Tužilaštva BiH. Ona istovremeno potvrđuje da izjavu o priznanju krivice daje dobrovoljno, svjesno i sa razumijevanjem, bez ikakve prisile ili nagovora.

Sklapanjem sporazuma optužena se odriče prava na suđenje, te prava na ulaganje žalbe na krivičnopravnu sankciju koju joj, na osnovu sporazuma, izrekne Sud BiH.

Sporazum je proslijeđen Sudu BiH.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba