Vijesti

OPTUŽENI ANTE BAČIĆ (1972) SPORAZUMNO PRIZNAO KRIVICU

17.01.2013. 15:28

Optuženi Ante Bačić sporazumno je priznao krivicu za krivično djelo nedozvoljeno korištenje autorskih prava iz čl. 243. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Optuženi Ante Bačić zvani ,,Toni“, rođen 17.08.1972. godine u Dubrovniku, R Hrvatska, nastanjen u Neumu, ranije osuđivan, državljanin BiH i R Hrvatske, sporazumno je priznao krivicu za krivično djelo za koje se tereti i sa tužiocem Odjela III Tužilaštva BiH zaključio sporazum o priznanju krivice.

Sklapanjem sporazuma o priznanju krivice, optuženi je u potpunosti priznao izvršenje krivičnog djela koje mu se stavlja na teret optužnicom Tužilaštva BiH od 05.10.2012. godine, a koja je potvrđena od strane Suda BiH dana 09.10.2012. godine.

U skladu sa sporazumom, tužilac i odbrana saglasni su da, na osnovu sporazuma, Sud BiH izrekne optuženom Anti Bačiću uslovnu osudu, tako što će mu utvrditi kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) mjeseci i istovremeno odrediti da se izrečena kazna neće izvršiti ako u roku od 2 (dvije) godine od dana pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo, te da mu se istovremeno izrekne sporedna novčana kazna u iznosu od 10.000,00 KM.

Predložena kazna je u skladu sa ulogom optuženog u izvršenju krivičnog djela.

Optuženi Ante Bačić se tereti da je dana 19.09.2012. godine u poslijepodnevnim satima, u graničnom pojasu opštine Neum, upravljajući putničkim motornim vozilom, u prtljažniku prenosio 200 komada nelegalno umnoženih CD medija sa snimljenom muzikom raznih autora, za koje je znao da se radi o nelegalno umnoženim kopijama.

Ovim sporazumom optuženi potvrđuje da je upoznat sa sadržajem optužnice Tužilaštva BiH. On istovremeno potvrđuje da izjavu o priznanju krivice daje dobrovoljno, svjesno i sa razumijevanjem, te se obavezuje da će nadoknaditi troškove krivičnog postupka u iznosu koji mu eventualno odredi Sud BiH.

Sklapanjem sporazuma optuženi se odriče prava na suđenje, te prava na ulaganje žalbe na krivično-pravnu sankciju koju mu, na osnovu sporazuma, izrekne Sud BiH.

Sporazum je proslijeđen Sudu BiH.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba