Vijesti

PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV MIJE VINCETIĆA (1970)

03.12.2012. 15:06

Tužilac Odjela III Tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv Mije Vincetića, zvanog "Mika", rođenog 29.05.1970. godine u opštini Orašje, gdje je i nastanjen, državljanina BiH i R Hrvatske, koji se tereti da je počinio krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 217. stav 1. Krivičnog zakona BiH.

Optuženi se tereti da je dana 29.08.2012. godine oko 12:00 sati na MGP Šamac, radeći kao ovlaštena službena osoba Granične policije BiH, vršeći poslove nadzora i kontrole prelaska državne granice na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi, zahtijevao i primio dar za sebe da u okviru svog ovlaštenja ne izvrši službenu radnju koju je bio dužan izvršiti, što je u suprotnosti sa važećim zakonskim propisima.

U optužnici se navodi da je optuženi navedenog dana, na štetu interesa i ciljeva službe, od državljanina BiH sa boravišnom vizom Velike Britanije, zahtijevao i primio novčani dar u iznosu od 30,00 eura da u okviru svog ovlaštenja ne izvrši službenu radnju koju je bio dužan izvršiti. U optužnici se navodi da je optuženi navedenoj osobi, bez upućivanja osobe da kupi zeleni karton tj. granično osiguranje od automobilske odgovornosti za putničko motorno vozilo, omogućio nezakonit prelazak državne granice BiH, odnosno ulazak u BiH.

Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba