Vijesti

PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV TRI OSOBE ZBOG ZLOČINA PROTIV ČOVJEČNOSTI POČINJENIH U VIŠEGRADU

14.09.2012. 15:05

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv tri osobe koje se terete za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama a), d), e), f), g) i) i k) KZ-a BiH.

Tužilac Regionalnog tima III Posebnog odjela za ratne zločine Tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv:

- Predraga Milisavljevića zvanog „Dragan“, rođenog 27.05.1958. godine u Višegradu, nastanjenog na Kanarskim ostrvima u Španiji, sa privremenim boravkom u Višegradu, državljanina Bosne i Hercegovine i Republike Srbije,

- Miloša Pantelića zvanog „Panta“, rođenog 03.10.1965. godine u opštini Višegrad gdje je i nastanjen, državljanina Bosne i Hercegovine i Republike Srbije i

- Ljubomira Tasića zvanog „Ljupko“, rođenog 12.07.1956. godine u Višegradu gdje je i nastanjen, državljanina Bosne i Hercegovine.

Sva trojica osumnjičenih nalaze se u pritvoru.

Predrag Milisavljević i Miloš Pantelić, u svojstvu pripadnika rezervnog sastava policije Stanice javne bezbjednosti Višegrad, a Ljubomir Tasić kao pripadnik Vojske Republike Srpske, terete se da su u periodu od aprila do kraja juna 1992. godine, u okviru širokog i sistematičnog napada VRS, policije Republike Srpske i paravojnih formacija, usmjerenog protiv civilnog stanovništva na području opštine Višegrad, znajući za takav napad, izvršili progon bošnjačkog stanovništva na području opštine Višegrad na nacionalnoj i vjerskoj osnovi i to: ubistvima, prisilnim preseljenjem stanovništva, zatvaranjem, mučenjem, prisiljavanjem druge osobe upotrebom sile na bilo koji drugi oblik teškog seksualnog nasilja, prisilnim nestankom osoba i drugim nečovječnim djelima slične prirode, koja su počinjena u namjeri nanošenja velike patnje odnosno ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušavanja zdravlja.

Kako se navodi u optužnici, sva trojica osumnjičenih su dana 14. juna 1992. godine, u prijepodnevnim satima na trgu u Višegradu, zajedno sa više naoružanih pripadnika srpske vojske i policije, učestvovali u prisilnom preseljenju civila bošnjaka iz Višegrada i više okolnih sela, koji su prebacivani na teritoriju pod kontrolom Armije Bosne i Hercegovine, a koji su bili prisiljeni da napuste svoja prebivališta. 

U optužnici se također navodi da su osumnjičeni Predrag Milisavljević i Miloš Pantelić dana 15. juna 1992. godine, zajedno sa više pripadnika srpske policije i vojske, bili u pratnji autobusa u kojima su bili zarobljeni civili bošnjačke nacionalnosti iz Rogatice. Zarobljenim bošnjačkim civilima je naređeno da predaju lična dokumenta, novac, zlato i druge dragocjenosti, zatim su im ruke vezane žicom, nakon čega je autobus krenuo i zaustavio se na oko 100-150 metara od jame „Paklenik“ u blizini sela Kalimanići u opštini Sokolac. Tada je muškarcima naređeno da pjevaju srpske pjesme, da izađu iz autobusa i da krenu u koloni po dvojica do jame „Paklenik“, gdje su većina policajaca i vojnika na njih počeli pucati. Ovo strijeljanje je preživio samo jedan civil, a ubijeno je 48 muškaraca bošnjačke nacionalnosti, među kojima jedanaest iz porodice Kustura, devet iz porodice Karaman, te šest iz porodice Omerović.

Osumnjičeni Predrag Milisavljević, Miloš Pantelić i Ljubomir Tasić se terete da su počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) KZ BiH, u vezi sa odredbom člana 29. KZ-a BiH (saučiniteljstvo), a sve u vezi sa članom 180. stavom 1. KZ-a BiH.

Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba