Vijesti

OPTUŽENI ESAD BEGIĆ (1959), MAHO ĆUFUROVIĆ (1953), HUSEIN HODŽIĆ (1953) I ELVIRA FELIĆ (1979) SPORAZUMNO PRIZNALI KRIVNJU

19.06.2012. 15:16

Optuženi Esad Begić sporazumno je priznao krivnju za kazneno djelo zlouporaba položaja ili ovlasti iz članka 383. stavak 1. Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u svezi sa člankom 55. produljeno kazneno djelo KZ F BiH, optuženi Maho Ćufurović i Husein Hodžić sporazumno su priznali krivnju za kazneno djelo davanje dara i drugih oblika koristi iz članka 381. stavak 1. KZ F BiH, te optužena Elvira Felić sporazumno je priznala krivnju za kazneno djelo krivotvorenje isprave iz članka 373. stavak 2. u svezi sa stavkom 1. KZ F BiH.

Tužitelj Posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju Tužiteljstva BiH zaključio je sporazume o priznanju krivnje sa:

1. Esadom Begićem (1959), nastanjenim u općini Cazin, državljaninom BiH,

2. Mahom Ćufurovićem (1953), nastanjenim u Velikoj Kladuši, državljaninom BiH i Republike Hrvatske,

3. Huseinom Hodžićem (1953), nastanjenim u Velikoj Kladuši, državljaninom BiH, i  

4. Elvirom Felić (1979), nastanjenom u Bihaću, državljankom BiH. 

Optuženi, potpisivanjem sporazuma, u cijelosti priznaju izvršenje kaznenog djela koje im se stavlja na teret optužnicom Tužiteljstva BiH od 12.01.2012. godine, a koja je u cijelosti potvrđena od strane Suda BiH dana 25.01.2012. godine.

Tužitelj i obrana svih optuženih suglasni su da, na temelju sporazuma, Sud BiH izrekne optuženima:

- Esadu Begiću kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine i šest (6) mjeseci koja se neće izvršiti ako optuženi u roku od tri (3) godine (vrijeme provjeravanja) ne učini novo kazneno djelo, te mjeru sigurnosti oduzimanja predmeta upotrijebljenih ili namijenjenih izvršenju kaznenog djela i koji su nastali izvršenjem kaznenog djela,

- Mahi Ćufuroviću uvjetnu osudu kaznu zatvora u trajanju šest (6) mjeseci, a koja se neće izvršiti ako optuženi u roku od jedne (1) godine (vrijeme provjeravanja) ne učini novo kazneno djelo,

- Huseinu Hodžiću uvjetnu osudu kaznu zatvora u trajanju šest (6) mjeseci, a koja se neće izvršiti ako optuženi u roku od jedne (1) godine (vrijeme provjeravanja) ne učini novo kazneno djelo, te mjeru sigurnosti oduzimanja predmeta upotrijebljenih ili namijenjenih izvršenju kaznenog djela i koji su nastali izvršenjem kaznenog djela, i

- Elviri Felić kaznu zatvora u trajanju šest (6) mjeseci, a koja se neće izvršiti ako optužena u roku od dvije (2) godine (vrijeme provjeravanja) ne učini novo kazneno djelo.

Predložena kazna sukladna je ulogama optuženih u izvršenju kaznenog djela koje je opisano u optužnici, u predmetu protiv Rame Brkića i dr.

Također, potpisivanjem sporazuma o priznanju krivnje, optuženi su se obvezali da će svjedočiti o svim činjenicama koje su im poznate u ovom kaznenom predmetu i o svim izvršiteljima, suizvršiteljima i suučesnicima. U tom smislu, optuženi su suglasni da će na poziv Suda BiH svjedočiti pred Sudom BiH.

Ovim sporazumom optuženi potvrđuju da izjavu o priznanju krivnje daju dragovoljno, svjesno i sa razumijevanjem, te se obvezuju da će nadoknaditi troškove kaznenog postupka u iznosu koji im, eventualno, odredi Sud BiH.

Sklapanjem sporazuma optuženi se odriču prava na suđenje, te prava na žalbu na presudu koju im, na temelju sporazuma, izrekne Sud BiH.

Sporazum je proslijeđen Sudu BiH.


 Ispiši


www.tuzilastvobih.gov.ba