Vijesti

OPTUŽENI DANIJEL OROZ (1980) SPORAZUMNO PRIZNAO KRIVNJU

13.06.2012. 15:06

Optuženi Danijel Oroz sporazumno je priznao krivnju za kazneno djelo organizirani kriminal iz članka 250. stavak 3. u svezi s kaznenim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz članka 195. stavak 1. Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine.

Optuženi Danijel Oroz (1980), nastanjen u Kiseljaku, ranije osuđivan, državljanin BiH i R Hrvatske, sporazumno je priznao krivnju za kazneno djelo za koje se tereti i sa tužiteljem Posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju Tužiteljstva BiH zaključio sporazum o priznanju krivnje.

Sklapanjem sporazuma o priznanju krivnje, optuženi Oroz je u cijelosti priznao izvršenje kaznenog djela koje mu se stavlja na teret optužnicom Tužiteljstva BiH od 04.05.2012. godine, a koja je u cijelosti potvrđena od strane Suda BiH dana 11.05.2012. godine.

Sukladno sporazumu, tužitelj i obrana suglasni su da, na temelju sporazuma, Sud BiH izrekne optuženom Danijelu Orozu kaznu zatvora u trajanju od pet (5) godina, te mjeru sigurnosti - oduzimanje predmeta upotrijebljenih ili namijenjenih izvršenju kaznenog djela i koji su nastali izvršenjem kaznenog djela.

Predložena kazna sukladna je ulozi optuženog u izvršenju kaznenog djela koje je opisano u optužnici, u predmetu protiv Danijela Oroza i dr.

Također, potpisivanjem sporazuma o priznanju krivnje, optuženi se obvezao da će svjedočiti o svim činjenicama koje su mu poznate u ovom kaznenom predmetu i o svim izvršiteljima, suizvršiteljima i suučesnicima u izvršenju kaznenih djela za koja ih tereti optužnica, a koji su mu poznati i u kojim kaznenim djelima su sudjelovali. U tom smislu, optuženi je suglasan da će na poziv Suda BiH svjedočiti pred Sudom BiH.

Ovim sporazumom optuženi potvrđuje da je upoznat sa sadržajem optužnice Tužiteljstva BiH. On istodobno potvrđuje da izjavu o priznanju krivnje daje dragovoljno, svjesno i sa razumijevanjem, bez ikakve prisile ili nagovora, te se obvezuje da će nadoknaditi troškove kaznenog postupka u iznosu koji mu eventualno odredi Sud BiH.

Sklapanjem sporazuma, optuženi se odriče prava na suđenje te prava na žalbu na presudu koju mu, na temelju sporazuma, izrekne Sud BiH.

Sporazum je proslijeđen Sudu BiH.


 Ispiši


www.tuzilastvobih.gov.ba