Vijesti

PODIGNUTA DODATNA OPTUŽNICA PROTIV PERE VINCETIĆA (1968)

23.02.2012. 15:13

Tužilaštvo BiH podiglo je dodatnu optužnicu protiv Pere Vincetića, koji se tereti za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačke c) i e), u vezi sa članom 180. stav 1. i 2. Krivičnog zakona BiH.

Tužilac Posebnog odjela za ratne zločine Tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv Pere Vincetića zvanog „Konj“, rođenog 12.04.1968. godine u opštini Orašje gdje je i nastanjen, državljanina BiH i Republike Hrvatske. Navedeni optuženi mijenjao je identitet, pa je poznat i po imenu Marco Vidović.

Ovom drugom optužnicom protiv Pere Vincetića, on se u dodatne dvije tačke tereti da je u maju 1992. godine sudjelovao u silovanju, nezakonitom zatvaranju i pljački civila na području opštine Orašje.

Optuženi se tereti da je kao pripadnik HVO-a, u svojstvu zapovjednika 5. bojne Vojne policije Posavina-Orašje, u sklopu 106. brigade HVO-a Orašje, za vrijeme oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini na teritoriji opštine Orašje, postupao suprotno odredbama Ženevske konvencije o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata od 12. augusta 1949. godine.

Optužnica tereti Vincetića da je u maju 1992. godine, skupa sa neidentifikovanim pripadnicima HVO-a, sudjelovao u nezakonitom lišenju slobode jednog civila i njegovom nezakonitom zatvaranju, te fizičkom zlostavljanju u kući u kojoj je bila smještena komanda vojne policije u Donjoj Mahali. Nekoliko dana nakon ovog događaja, optuženi je oštećenog prebacio iz navedene kuće u prostorije Osnovne škole u Donjoj Mahali, gdje su bili zatvoreni civili i ratni zarobljenici srpske nacionalnosti, gdje ga je držao nezakonito zatvorenog sve do kraja juna 1992. godine.

Kako se navodi u optužnici, optuženi Pero Vincetić je te iste noći lično sudjelovao u silovanju jedne osobe u više navrata, te omogućio svom podređenom da to isto učini. Nakon toga, u jutarnjim satima, optuženi je navedenu osobu natjerao da otkrije gdje se nalaze zlato i novac koje je posjedovala, što je ona i učinila, nakon čega su je vratili u kuću u kojoj je boravila, prijeteći joj da o tome što se desilo ne smije nikome pričati.

Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba