Odjeli u Tužiteljstvu BiH

Podrška svjedocima

Djelatnike za podršku svjedocima Tužiteljstva Bosne i Hercegovine možete kontaktirati na brojeve:

Tel: +387 (0)33 484 606 i 387 (0)33 484 607 
 _______________________________________________________________________________

DA LI STE SVJEDOK ILI ŽRTVA?

Ukoliko ste svjedok ili oštećeni u kaznenom postupku možete, u ovom videu, pogledati korisne i praktične upute koje Vam mogu pomoći tijekom procesa. Link: https://youtu.be/2tOsnD9zM5o.

Ukoliko je vaše dijete svjedok u kaznenom postupku, trebate znati da su mu zagarantirana određena prava, a više informacija o pravima djece u kaznenim postupcima možete saznati u sljedećem videu: https://youtu.be/yPfK7ha-yxc.

Materijali su nastali na temelju publikacije "Šta je dobro znati ako sam oštećeni/svjedok", a u sklopu projekata "Strategija postupanja s osobama koje dolaze u kontakt s tužiteljstvima - Podrška tužiteljstvima u implementaciji medijske komponente" i "Jačanje kapaciteta tužiteljestava za profesionalno postupanje i osjetljivost za potrebe oštećenih svjedoka"

"Ovaj video sadržaj nastao je u okviru projekta VSTV BiH: Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa."


Informativni letak pogledajte ovdje:
Da li ste svjedok ili žrtva?

 

UPOZNAJ SVOJA PRAVA I DUŽNOSTI“ 

U cilju boljeg informiranja osoba koje su oštećene kaznenim djelom, kao i svjedoka u kaznenom postupku, Misija OESS-a u BiH je pripremila letak pod nazivom „Upoznaj svoja prava i dužnosti“.

Ovaj letak oštećenima i svjedocima u kaznenom postupku daje jasna i konkretna objašnjenja njihovih prava i obveza i na taj način olakšava njihovo sudjelovanje u kaznenom postupku.

Pored ovoga, oštećenima je na raspolaganju i Obrazac namijenjen podnošenju imovinsko-pravnog zahtjeva u okviru kaznenog postupka. 

Primjena ove upute i obrasca ima za cilj olakšati ostvarivanje prava oštećenih u kaznenom postupku u BiH, te pružiti podršku oštećenima kroz osiguravanje praktičnih informacija o njihovom pravnom položaju.

Također, organizacija TRIAL International ured u BiH koja je specijalizirana za podršku žrtvama izradila je praktični vodič za ostvarivanje naknade štete u kaznenom postupku u predmetima ratnih zločina. U ovoj brošuri žrtve ratnih zločina ili drugih kaznenih djela mogu pronaći sve pojedinosti o tome kako tražiti naknadu štete u okviru kaznenog postupka. Vodič daje odgovore kako oštećeni mogu ostvariti besplatnu pravnu pomoć i kako se mogu uključiti u kazneni postupak radi naknade štete.

Vodič upućuje oštećene žrtve u njihova prava i odgovara na najčešća pitanja o imovinskopravnom zahtjevu, ali daje i informacije o besplatnoj pravnoj pomoći i psihološkoj podršci koja im je dostupna. Isti se nalazi na linku ispod.


OSCE LETAK -Žrtva ste ili svjedok krivičnog djela? Upoznajte se sa vašim pravima i obavezama Vodič za ostvarivanje prava naknade štete u krivičnom postupku 
 

Ured za pružanje besplatne pravne pomoći u sastavu Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine uspostavljen je Zakonom o pružanju besplatne pravne pomoći (“Službeni glasnik BiH”, broj 83/16), te je nadležan za pružanje besplatne pravne pomoći pri tijelima i institucijama Bosne i Hercegovine u opsegu i oblicima utvrđenim spomenutim zakonom.

 


 

OBAVEZNO UPUTSTVO O POSTUPANJU TUŽILACA U ODNOSU NA IMOVINSKOPRAVNE ZAHTJEVE OŠTEĆENIH U PREDMETIMA RATNIH ZLOČINA - RADNJI IZVRŠENJA SILOVANJA I SEKSULANOG NASILJA - I KRIVIČNIH DJELA TRGOVINE LJUDIMA

 Ispiši


www.tuzilastvobih.gov.ba