Односи с јавношћу

Водич о приступу информацијама

Закон о слободи приступа информацијама у Босни и Херцеговини (''Службени гласник Босне и Херцеговине'', број 28/00, 45/06, 102/09 и 62/11 - у даљем тексту: ЗоСПИ), утврђује да су информације под контролом јавног органа јавно добро од вриједности и да јавни приступ истима промовише већу отвореност и одговорност јавних органа, да су ове информације неопходне за демократски процес, те да свако физичко или правно лице има право приступа овим информацијама у највећој могућој мјери у складу са јавним интересом.

 Овај Водич, у складу са одредбом члана 20. став 1. ЗоСПИ, пружа основне информације о начину приступа, објављивању и достављању информација у посједу и под контролом Тужилаштва Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Тужилаштво БиХ). Водич садржи основне информације у вези са остваривањем права проистеклих из ЗоСПИ-а

, основне елементе процедуре остваривања ових права, укључујући упуте о роковима и правним лијековима.

 Водич је бесплатан и доступан је странкама на захтјев у сједишту Тужилаштва БиХ. Такође, електронску верзију Водича могуће је преузети са интернет странице Тужилаштва БиХ, на адреси . </p><p align="> Опште информације о Тужилаштву БиХ

Тужилаштво БиХ основано је Законом о Тужилаштву БиХ (''Службени гласник Босне и Херцеговине'', број 3/03, 37/03, 42/03, 9/04, 35/04, 61/04, 97/09), као посебан орган Босне и Херцеговине који дјелује самостално. 

Сједиште Тужилаштва БиХ је на адреси: Улица Краљице Јелене 88, 71 000 Сарајево.

Транспарентност и одговорност у раду представљају основн

е принципе Тужилаштва БиХ, па тако члан 11. Закона о Тужилаштву БиХ предвиђа:

 Члан 11.  (Обавјештавање јавности)  

 (1) Тужилаштво путем средстава информис 

ања и на други начин обавјештава јавност о појавама и проблемима од општег значаја које је запазило у свом раду.

(2) У границама и у складу с интересима поступка, Тужилаштво може обавјештавати јавност и заинтересована лица и о појединим предметима у којима поступа.

2. Службеник за информисање

 Сваки јавни орган именује службеника за информисање који обрађује захтјеве сачињене у складу са ЗоСПИ. Лица надлежна за информисање и обраду захтјева поднесених Тужилаштву БиХ су Ведрана Хаџихамзић, Хасан Плех и Нађа Рекановић-Топчагић.

 Телефон: + 387 33 483 700
Факс: + 387 707 463
e-mail:
info@tuzilastvobih.gov.ba 

 Захтјев за приступ информацијама - образац

Захтјев за приступ личним информацијама - образац

 Штампај


www.tuzilastvobih.gov.ba