Odnosi s javnošću

PODNOŠENJE PRITUŽBI UREDU STEGOVNOG TUŽITELJA

Ukoliko smatrate da u određenom slučaju postoji povreda dužnosti počinjena od strane tužitelja, imate pravo Uredu stegovnog tužitelja pri Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine podnijeti pritužbu. Ured stegovnog tužitelja ima nadležnost da prima pritužbe protiv sudaca i tužitelja, da vodi stegovne postupke, te utvrđuje stegovnu odgovornost i izriče stegovne mjere sucima i tužiteljima. Ured pokreće istrage na vlastitu inicijativu ili po pritužbi, koju može podnijeti svaka osoba ili organizacija, a koja može biti uložena u pismenoj formi ili osobno u Uredu stegovnog tužitelja, uz dokaze koji potkrepljuju navode iz pritužbe.

Ukoliko Ured stegovnog tužitelja ustanovi da se radi o neosnovanoj pritužbi, istu će odbaciti te će o tome obavijestiti podnositelja pritužbe.

U slučaju da podnesena pritužba opravdava istragu, Ured stegovnog tužitelja pokrenuti će istragu koja uključuje pravnu analizu, prikupljanje dodatnih informacija od podnositelja pritužbe, uzimanje izjava od svjedoka, podnositelja pritužbe, te traženje izjašnjenja od tužitelja koji je predmet istrage, kao i dostavu isprava i drugih informacija od bilo koje druge osobe ili organizacije. Nakon provedene istrage Ured utvrđuje postoji li dovoljno dokaza o stegovnom prekršaju učinjenom od strane tužitelja, a u svrhu pokretanja stegovnog postupka.

Ured će odbaciti pritužbu u slučaju nastupanja zastarjelosti utvrđene zakonom ili ako nakon provedene istrage ustanovi da nema dovoljno dokaza o učinjenom stegovnom prekršaju, o čemu obavještava podnositelja pritužbe.

Detaljne informacije o procesu podnošenja pritužbe i tijeku stegovnog postupka, uključujući i formulare za podnošenje pritužbe, možete pronaći ovdje.

 Ispiši


www.tuzilastvobih.gov.ba