Vijesti

ODRŽAN SASTANAK ZVANIČNIKA TUŽILAŠTVA BiH I DKPT BiH POSVEĆEN JAČANJU SARADNJE PARTNERSKIH INSTITUCIJA

20.01.2022. 11:12

V.d. glavnog tužioca Tužilaštva BiH, Milanko Kajganić, zajedno sa svojom zamjenicom Dianom Kajmaković, sastao se sa direktorom Direkcije za koordinaciju policijskih tijela (DKPT) BiH Mirsadom Vilićem i njegovim saradnicima Samirom Kavazovićem, pomoćnikom direktora za međunarodnu i operativnu policijsku saradnju i Branislavom Pavlovićem, glavnim inspektorom u navedenom sektoru.

ODRŽAN SASTANAK ZVANIČNIKA TUŽILAŠTVA BiH I DKPT BiH POSVEĆEN JAČANJU SARADNJE PARTNERSKIH INSTITUCIJA

Na sastanku je razgovarano o saradnji dviju institucija koje imaju svakodnevnu komunikaciju i saradnju u različitim segmentima rada, uključujući komunikaciju i saradnju sa policijskim agencijama, kao i koordinaciju rada na međunarodnim operacijama, saradnju sa Interpolom, kao i drugim međunarodnim institucijama.

Zaključak sastanka je da će se saradnja intenzivno nastaviti i u narednom periodu, uz što bržu komunikaciju između dviju institucija, jer je brza saradnja tužilačkih i policijskih institucija ključna za efikasan rad na predmetima organizovanog i međunarodnog kriminala i drugih krivičnih djela iz nedležnosti i djelokruga rada ovih institucija.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba