Вијести

ОДРЖАН САСТАНАК ТУЖИЛАШТВА БиХ И МИСИЈЕ ОЕБС-а у БиХ ПОСВЕЋЕН БОРБИ ПРОТИВ ПРЕКОГРАНИЧНОГ КРИМИНАЛА И ОДУЗИМАЊУ НЕЗАКОНИТЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ

04.10.2021. 15:28

Главна тужитељка Тужилаштва БиХ, Гордана Тадић, представницима Мисије ОЕБС-а у БиХ представила је рад и активности Тужилаштва БиХ у борби против организованог прекограничног криминала, као и кључне елементе којима се потребно посветити када је у питању одузимање незаконите имовинске користи у предметима који се процесуирају у правосудним институцијама на нивоу Босне и Херцеговине.

ОДРЖАН САСТАНАК ТУЖИЛАШТВА БиХ И МИСИЈЕ ОЕБС-а у БиХ ПОСВЕЋЕН БОРБИ ПРОТИВ ПРЕКОГРАНИЧНОГ КРИМИНАЛА И ОДУЗИМАЊУ НЕЗАКОНИТЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ

Главна тужитељка Гордана Тадић и њене замјенице Озренка Нешковић и Диана Кајмаковић, састале су се и разговарале са званичницама пројекта – Јачање борбе против транснационалног организованог криминала у југоисточној Европи, кроз побољшану регионалну сарадњу у привременом и трајном одузимању незаконито стечене имовине, управљању истом и поновној употреби, Denise Mazzolani и Rebeccom Agule, те њиховим сарадницама Меримом Абдић и Erlin Agich.

Пројекат се реализује у укупно пет држава корисница, међу којима је и Босна и Херцеговина, а представници пројекта из ОЕБС-а бораве у посјети партнерским институцијама у Босни и Херцеговини.

Представници Тужилаштва БиХ презентовали су рад и остварене резултате Посебног одјела за организирани криминал, привредни криминал и корупцију у области борбе против прекограничног криминала, учествовању у регионалним и међународним операцијама, те одузимању противправне имовинске користи, у оквиру чега је у 2019. и 2020. години одузет новчани износ од око 6 милиона КМ те некретнине, возила и покретна имовина. 

Као једно од кључних питања у овој области истакнуто је непостојање агенције на државној нивоу која би управљала одузетом незаконито стеченом имовином, те је истакнуто да се на рјешавању овог проблема треба интензивно радити.

Представнице Мисије ОСЦЕ-а у БиХ истакле су да је у оквиру пројекта могуће пружити подршку агенцијама и институцијама у Босни и Херцеговини у виду специјалистичких обука и едукација из ове области, уз кориштење искустава земаља које су већ развиле добру праксу у овој области.

На састанку је исказана подршка Тужилаштва БиХ провођењу овог пројекта, те је договорен наставак активности који ће, између осталог, укључивати и специјалистичке едукације и размјену искустава у борби против прекограничног криминала и одузимању незаконито стечене имовинске користи.

 


 Штампај


www.tuzilastvobih.gov.ba