Vijesti

ODRŽAN SASTANAK TUŽILAŠTVA BiH I MISIJE OSCE-a u BiH POSVEĆEN BORBI PROTIV PREKOGRANIČNOG KRIMINALA I ODUZIMANJU NEZAKONITE IMOVINSKE KORISTI

04.10.2021. 15:28

Glavna tužiteljica Tužilaštva BiH, Gordana Tadić, predstavnicima Misije OSCE-a u BiH predstavila je rad i aktivnosti Tužilaštva BiH u borbi protiv organizovanog prekograničnog kriminala, kao i ključne elemente kojima se potrebno posvetiti kada je u pitanju oduzimanje nezakonite imovinske koristi u predmetima koji se procesuiraju u pravosudnim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine.

ODRŽAN SASTANAK TUŽILAŠTVA BiH I MISIJE OSCE-a u BiH POSVEĆEN BORBI PROTIV PREKOGRANIČNOG KRIMINALA I ODUZIMANJU NEZAKONITE IMOVINSKE KORISTI

Glavna tužiteljica Gordana Tadić i njene zamjenice Ozrenka Nešković i Diana Kajmaković, sastale su se i razgovarale sa zvaničnicama projekta – Jačanje borbe protiv transnacionalnog organizovanog kriminala u jugoistočnoj Evropi, kroz poboljšanu regionalnu saradnju u privremenom i trajnom oduzimanju nezakonito stečene imovine, upravljanju istom i ponovnoj upotrebi, Denise Mazzolani i Rebeccom Agule, te njihovim saradnicama Merimom Abdić i Erlin Agich.

Projekat se realizuje u ukupno pet država korisnica, među kojima je i Bosna i Hercegovina, a predstavnici projekta iz OSCE-a borave u posjeti partnerskim institucijama u Bosni i Hercegovini.

Predstavnici Tužilaštva BiH prezentovali su  rad i ostvarene rezultate Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju u oblasti borbe protiv prekograničnog kriminala, sudjelovanju u regionalnim i međunarodnim operacijama, te oduzimanju protivpravne imovinske koristi, u okviru čega je u 2019. i 2020. godini oduzet novčani iznos od oko 6 miliona KM te nekretnine, vozila i pokretna imovina.  

Kao jedno od ključnih pitanja u ovoj oblasti istaknuto je nepostojanje agencije na državnom nivou koja bi upravljala oduzetom nezakonito stečenom imovinom, te je istaknuto da se na rješavanju ovog problema treba intenzivno raditi.

Predstavnice Misije OSCE-a u BiH istakle su da je u okviru projekta moguće pružiti podršku agencijama i institucijama u Bosni i Hercegovini u vidu specijalističkih obuka i edukacija iz ove oblasti, uz korištenje iskustava zemalja koje su već razvile dobru praksu u ovoj oblasti.

Na sastanku je iskazana podrška Tužilaštva BiH provođenju ovog projekta, te je dogovoren nastavak aktivnosti koji će, između ostalog, uključivati i specijalističke edukacije i razmjenu iskustava u borbi protiv prekograničnog kriminala i oduzimanju nezakonito stečene imovinske koristi.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba