Vijesti

ODRŽAN SASTANAK UDARNE GRUPE ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA I ORGANIZIRANE ILEGALNE IMIGRACIJE

30.07.2021. 17:54

Na sastanku je razgovarano o radnim aktivnostima, kao i komunikaciji i djelovanju institucija i agencija koje su članice Udarne grupe u jačanju kapaciteta za procesuiranje krivičnih djela trgovine ljudima i ilegalnih migracija.

ODRŽAN SASTANAK UDARNE GRUPE ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA I ORGANIZIRANE ILEGALNE IMIGRACIJE

Glavna tužiteljica Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Gordana Tadić, predsjedavala je sastankom Udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i organizirane ilegalne imigracije, u čijem radu sudjeluju predstavnici policijskih, pravosudnih, sigurnosnih i institucija za provođenje zakona, sa svih nivoa u Bosni i Hercegovini.

Današnji sastanak Udarne grupe upriličen je povodom svjetskog  Dana borbe protiv trgovine ljudima. 

Na početku sastanka istaknuto je da su, između ostalih, institucije u okviru Udarne grupe i Specijalizirane mreže istražilaca i tužilaca, kao i koordinacioni timovi za borbu protiv trgovine ljudima, zajedno sa nevladinim sektorom, doprinijeli napretku Bosne i Hercegovine na listi State Departmenta s nadzorne liste na Listu 2.

Također, naglašeno  je da se aktivnosti moraju nastaviti u budućnosti, sa ciljem još efikasnijeg  procesuiranja  počinilaca ovih krivičnih djela i zaštite žrtava trgovine ljudima, a ujedno sa ciljem poboljšanja statusa Bosne i Hercegovine u ovoj oblasti.

Glavna tužiteljica upoznala je članove Udarne grupe da je, u skladu sa najnovijim izmjenama Pravilnika Tužilaštva BiH, u Tužilaštvu BiH izvršeno formiranje Odsjeka za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalnih migracija.

Svi prisutni članovi Udarne grupe izvijestili su sudionike sastanka o radu i rezultatima institucija iz kojih dolaze u procesuiranju krivičnih djela iz ove oblasti. 

U proteklom periodu podignute su optužnice za krivična djela trgovine ljudima i krijumčarenja osoba, kojima su obuhvaćeni i strani državljani, kao i državljani Bosne i Hercegovine koji su sudjelovali u nezakonitim aktivnostima, a također evidentirane su žrtve i oštećeni koji su strani državljani.

Jedan od zaključaka sastanka je da će se u narednom periodu izvršiti detaljna analiza preporuka iz Izvještaja State Departmenta, koje se odnose na Udarnu grupu s ciljem realizacije istih u narednom periodu. 


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba