Vijesti

GLAVNA TUŽITELJICA SUDJELOVALA NA VIDEO-KONFERENCIJI TUŽILACA POSVEĆENOJ ZAŠTITI ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA

28.10.2020. 15:28

Na radionici održanoj putem video-konferencije sudjelovali su i eksperti iz Sjedinjenih Američkih Država.

GLAVNA TUŽITELJICA SUDJELOVALA NA VIDEO-KONFERENCIJI TUŽILACA POSVEĆENOJ ZAŠTITI ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA

Glavna tužiteljica Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Gordana Tadić, sa svojim saradnicima, sudjelovala je na online konferenciji tužilaca i eksperata specijalizovanih za procesuiranje krivičnih djela iz oblasti trgovine ljudima i podrške i zaštite žrtava.

Na sastanku su tužioci i eksperti razgovarali o iskustvima u procesuiranju krivičnih djela trgovine ljudima u svrhe različitih vidova eksploatacije žrtava, a mogla su se čuti i iskustva direktorice Ureda za žrtve zločina u okviru Ministarstva pravde  Sjedinjenih Američkih Država, Jessice E. Hart, koja su se odnosila na pravosudni aspekt ovog problema, kao i aktivnosti koje se preduzimaju na zaštiti i zbrinjavanju žrtava, vođenju podataka i evidencija o registrovanim žrtvama trgovine ljudima, kao i naporima država i vlada na osiguravanju finansijskih sredstava za pomoć žrtvama, te svim drugim bitnim pitanjima iz ove oblasti.

Glavna tužiteljica Tadić u uvodnom obraćanju pozdravila je sudionike konferencije i istakla značaj procesuiranja krivičnih djela trgovine ljudima i zaštite žrtava kao zaštite osnovnih vrijednosti zaštićenih međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima, te istakla da će ovi predmeti biti prioritet u radu tužilaštava u Bosni i Hercegovini, kao i Udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i organizovane ilegalne imigracije. 

Jedan od izlagača bio je i tužilac iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Senad Osmić, koji je sa sudionicima konferencije podijelio svoja iskustva u radu na ovoj vrsti predmeta, a posebno u oblasti zaštite žrtava trgovine ljudima. ​

Organizator sastanka bilo je  Ministarstvo pravosuđa SAD-a, uz podršku Ambasade SAD-a u Sarajevu.

 

 


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba