Vijesti

GLAVNA TUŽITELJICA RAZGOVARALA SA PREDSTAVNICOM MONITORING PROJEKTA ZA PREDMETE RATNIH ZLOČINA

14.09.2020. 16:02

Centralne teme sastanka odnosile su se na rad i aktivnosti Tužilaštva BiH u predmetima ratnih zločina.

 

GLAVNA TUŽITELJICA RAZGOVARALA SA PREDSTAVNICOM MONITORING PROJEKTA ZA PREDMETE RATNIH ZLOČINA

Glavna tužiteljica Tužilaštva BiH, Gordana Tadić, zajedno sa zamjenicima i zvaničnicima Posebnog odjela za ratne zločine, održala je video-sastanak sa gđom Ivalia Livieva iz Sofije, koja realizuje III fazu Projekta monitoringa ratnih zločina. Gđa Livieva je angažovana od Evropske komisije na monitoringu analiza Misije OSCE-a o radu na predmetima ratnih zločina. 

Glavna tužiteljica upoznala je sagovornicu sa unutrašnjom organizacijom Posebnog odjela za ratne zločine, brojnošću uposlenika, internom organizacijom, kao i radu na predmetima i ostvarenim rezultatima.

Glavna tužiteljica istakla je da Tužilaštvo BiH ima dobru saradnju sa Misijom OSCE-a u BiH u pogledu izrade arhive dokaza, izrade smjernica za olakšavanje i unapređenje rada na predmetima ratnih zločina, organizovanju stručnih edukacija i drugim korisnim aktivnostima u predmetima ratnih zločina, te se nada da će se uspješna saradnja i podrška Misije OSCE-a nastaviti i u budućnosti.

 


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba