Vijesti

GLAVNA TUŽITELJICA SUDJELOVALA NA STRATEŠKOM FORUMU GLAVNIH TUŽILACA I ZVANIČNIKA POLICIJE

18.05.2020. 15:43

Sastanak je realizovan putem video-konferencijske veze između više lokacija i gradova u BiH, a u okviru projekta Jačanje tužilačkih kapaciteta, koji realizuje VSTV BiH.

GLAVNA TUŽITELJICA SUDJELOVALA NA STRATEŠKOM FORUMU GLAVNIH TUŽILACA I ZVANIČNIKA POLICIJE

Glavna tužiteljica Tužilaštva BiH, Gordana Tadić, sudjelovala je na sastanku glavnih tužilaca sa nivoa BiH, oba entiteta i Brčko distrikta BiH, kao i zvaničnika policijskih agencija, u okviru Strateškog foruma koji se realizuje u okviru projekta VSTV-a BiH.

Na sastanku je razgovarano o funkcionisanju tužilačke zajednice u BiH koja broji oko 380 tužilaca na svim nivoima, te radu sa partnerskim policijskim agencijama, a u okviru situacije prouzrokovane pandemijom virusa Covid 19.

Jedan od zaključaka sastanka je da su tužilačke i policijske institucije djelovale odgovorno i profesionalno u zaštiti sigurnosti građana, osiguranju poštovanja zdravstveno-sigurnosnih mjera, kao i procesuiranju nezakonitosti i krivičnih djela počinjenih u vrijeme situacije sa pandemijom, kao i krivičnih djela čiji su počinioci iskorištavali vanrednu situaciju prouzrokovanu pandemijom Covid 19.​

Sudionici sastanka razgovarali su o preduzetim mjerama kako bi tužilaštva u našoj zemlji, zajedno sa policijom, bila u funkciji u hitnim situacijama i kratkim rokovima za djelovanje, a također je razgovarano o aktivnostima koje se provode sa ciljem vraćanja funkcionisanja tužilačke i policijske zajednice u redovne kapacitete, a u skladu sa razvojem situacije sa pandemijom.

 


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba