Vijesti

TUŽILAČKI TIM TUŽILAŠTVA BiH PROVODI INTENZIVNE AKTIVNOSTI NA PREGLEDU I ANALIZI DOKUMENTACIJE U PREDMETU “RESPIRATORI”

06.05.2020. 14:08

Tužioci i istražioci Tužilaštva BiH boravili su na terenu gdje su koordinirali aktivnosti policijskih službenika koji postupaju u predmetu.

TUŽILAČKI TIM TUŽILAŠTVA BiH PROVODI INTENZIVNE AKTIVNOSTI NA PREGLEDU I ANALIZI DOKUMENTACIJE U PREDMETU “RESPIRATORI”

U okviru predmeta “Respiratori”, tužilački tim Tužilaštva BiH, zajedno sa istražiocem tužilaštva, vrši analizu do sada prikupljene dokumentacije, nakon čega će biti zatražena potrebna stručna vještačenja i naređene dalje aktivnosti.

Zbog hitnosti u postupanju, tužioci i stručno osoblje u stalnom su kontaktu sa policijskim službenicima, te izlaze na teren kako bi davali instrukcije za postupanje u prikupljanju dokaza.

Tužilački tim će intenzivno provoditi i koordinirati aktivnosti u narednim satima, sa ciljem da se u što kraćem roku prikupi sva potrebna dokumentacija, kako bi se nastavio rad na ovom predmetu.

Sve institucije kojima se obrati tužilački tim bit će obavezne, u skladu sa ZKP-om BiH, u najkraćem roku dostaviti i staviti na raspolaganje svu traženu dokumentaciju.

 


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba