Vijesti

TUŽILAŠTVO BiH ODLUČNO ĆE PROCESUIRATI SVE POJAVE UGROŽAVANJA ZDRAVLJA I SIGURNOSTI GRAĐANA U OKVIRU SVOJE NADLEŽNOSTI

20.03.2020. 11:33

 

Efikasno otkrivanje i procesuiranje svih krivičnih djela koja bi mogla ugroziti zdravlje i sigurnost građana, a u vezi sa sprečavanjem i zaštitom širenja korona virusa COVID-19, od izuzetne je važnosti jer se pokazalo da neodgovorno i nezakonito ponašanje pojedinca može prouzrokovati nesagledivu štetu za građane.
TUŽILAŠTVO BiH ODLUČNO ĆE PROCESUIRATI SVE POJAVE UGROŽAVANJA ZDRAVLJA I SIGURNOSTI GRAĐANA U OKVIRU SVOJE NADLEŽNOSTI

 

Tužilaštvo BiH, zajedno sa partnerskim institucijama i agencijama za provođenje zakona sa kojima ostvaruje saradnju, prati dešavanja iz svoje nadležnosti vezana za počinjenje krivičnih djela koja bi mogla dovesti u opasnost zdravlje i sigurnost građana.

 

Procesuiranje krivičnih djela iz nadležnosti Tužilaštva Bosne i Hercegovine, koja se odnose na ugrožavanje zdravlja i sigurnosti građana, imat će prioritet u radu i hitnost u postupanju, a naročito kada su počinioci službene osobe.

 

Nezakonito i neodgovorno ponašanje službenih osoba i pojedinaca može prouzrokovati nesagledivu štetu, te je bitno da Tužilaštvo BiH, kao i sva druga nadležna tužilaštva u BiH, bez odlaganja procesuiraju počinioce.

 

Tužilaštvo BiH poziva sve građane da prijave nadležnim institucijama saznanja o svakom nepoštovanju odluka nadležnih institucija, te neodgovornom i nezakonitom ponašanju, kako bi se spriječile i prevenirale posljedice ovih krivičnih djela.

 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba