Vijesti

GLAVNA TUŽITELJICA SASTALA SE SA ZVANIČNICIMA MEĐUNARODNOG KOMITETA CRVENOG KRIŽA (MKCK) U BiH

27.01.2020. 09:19

Centralne teme odnosile su se na saradnju i razmjenu informacija između dviju institucija.

GLAVNA TUŽITELJICA SASTALA SE SA ZVANIČNICIMA MEĐUNARODNOG KOMITETA CRVENOG KRIŽA (MKCK) U BiH

Glavna tužiteljica Tužilaštva BiH, Gordana Tadić, zajedno sa svojim saradnicima, sastala se sa zvaničnicima MKCK-a u BiH, Elmirom Camićem, šefom delegacije i Nedom Dojčinović, regionalnom pravnom savjetnicom.

Centralne teme sastanka odnosile su se na saradnju ovih institucija, naročito u segmentu procesuiranja predmeta ratnih zločina i teških kršenja međunarodnog humanitarnog prava.

Na sastanku je razgovarano o predstavljanju „Smjernica za ekshumiranje, sudsko-medicinski pregled i pohranjivanje neidentifikovanih ljudskih ostataka“ koje će biti prezentirane od strane zvaničnika MKCK-a i predsjednika Udruženja specijalista sudske medicine u Bosni i Hercegovini, g. Nermina Sarajlića.

Jedna od tema sastanka odnosila se i na obuke i edukacije koje provodi MKCK u oblastima iz svog djelokruga rada a koje su korisne za predstavnike institucija i agencija za provođenje zakona.

Predstavnici MKCK-a upoznali su glavnu tužiteljicu sa bazom podataka i dokumenata kojom raspolaže MKCK, a koja je zanimljiva dokumentaciona građa u procesuiranju predmeta ratnih zločina.

Glavna tužiteljica upoznala je predstavnike MKCK-a sa radom institucije Tužilaštva BiH, kao i mogućnostima saradnje sa partnerskim domaćim i međunarodnim institucijama.

Na sastanku je dogovoren intenzivan nastavak saradnje u budućnosti.

 


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba