Vijesti

PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV 5 LICA ZA RATNE ZLOČINE NA PODRUČJU MOSTARA

17.09.2014. 13:00

Tužilac Posebnog odjela za ratne zločine podigao je optužnicu protiv:

1. Ćurić Enesa, rođenog 23.11.1956. godine u Mostaru, državljanina BiH

2. Demirović Ibrahima, zv. „Hećim“, rođenog 27.02.1955. godine u Mostaru, državljanina BiH

3. Kreso Samira, rođenog 26.06.1964. godine u Mostaru, državljanina BiH

4. Čopelj Habiba, rođenog 25.09.1947. godine u Nevesinju, državljanina BiH

5. Kaminić Mehmeda zv. „Zaim“, rođenog 05.11.1965. godine u Nevesinju, državljanina BiH.

PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV 5 LICA ZA RATNE ZLOČINE NA PODRUČJU MOSTARA

Optuženi se terete sa su u vrijeme rata u BiH i oružanog sukoba između Armije RBiH i HVO-a, u svojstvu pripadnika Armije RBiH, na području Mostara tokom 1993. godine, postupali suprotno odredbama Ženevskih konvencija o zaštiti civilnih lica za vrijeme rata.

Oni se terete za ratne zločine počinjene nad žrtvama hrvatske nacionalnosti, njih više od stotinu, među kojima je bio veći broj maloljetne djece, žena, staraca, kao i žena u poodmakloj trudnoći, a koje su bile zatvorene u objektima za zatvaranje u mjestu Potoci.

U optužnici se navodi da su tokom nezakonitog zatvaranja navedeni zatvorenici mučeni, premlaćivani, zlostavljani, držani u nehumanim uslovima, izgladnjivani, nanošene su im teške fizičke i psihičke povrede koje su ostavile trajne posljedice na zdravlje žrtava, a tjerani su i u živi štit i na prisilne radove, u kojima je ubijeno više lica.

Optuženi se terete da su počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. KZ BiH.

Uz optužnicu, tužilac je predložio ispitivanje više od 40 svjedoka optužbe i priloženo je više od 250 dokaznih materijala.

Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba