Vijesti

POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU TUŽILAŠTVA BiH I FAKULTETA ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE UNIVERZITETA U SARAJEVU

26.06.2014. 10:55

Glavni tužilac Tužilaštva BiH, Goran Salihović, i dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Nedžad Korajlić, potpisali su danas Memorandum o stručnoj, obrazovnoj i naučnoj saradnji.

POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU TUŽILAŠTVA BiH I FAKULTETA ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE UNIVERZITETA U SARAJEVU

Ovim memorandumom uspostavlja se direktna saradnja između dviju institucija, kao i partnerski odnosi u stručnoj i obrazovnoj oblasti.

Saradnjom će se posebno obuhvatiti razmjena teorijskih i praktičnih znanja i iskustava u primjeni zakonskih rješenja u oblasti krivičnog zakonodavstva.

Također, ovaj memorandum značajno će unaprijediti razmjenu dostignutih naučnih i praktičnih rezultata u procesu otkrivanja i dokazivanja počinjenih krivičnih djela sa aspekta kriminalističkih i kriminoloških naučnih rezultata, a u konceptu tužilačko-policijske saradnje u fazi istrage.

Posebna pažnja bit će posvećena razmjeni iskustava u procesuiranju predmeta te mogućnosti naučnog unapređenja rješenja i instrumenata u krivičnom zakonodavstvu, kao i analiziranju stanja kretanja kriminaliteta u Bosni i Hercegovini, što je od posebnog značaja za Tužilaštvo BiH, kao i akademsku zajednicu u ovoj oblasti.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba