Vijesti

STUDENTI SA UNIVERZITETA LOUISVILLE (SAD) POSJETILI TUŽILAŠTVO BiH

09.06.2014. 15:01

Studenti sa studija u University of Louisville, Kentucky (USA), posjetili su Tužilaštvo BiH.

STUDENTI SA UNIVERZITETA LOUISVILLE (SAD) POSJETILI TUŽILAŠTVO BiH

U okviru obilaska pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini, međunarodni studenti izrazili su želju da posjete instituciju Tužilaštva BiH, te se upoznaju sa historijom i nastankom Tužilaštva BiH, dosadašnjim rezultatima, kao i unutrašnjom organizacijom institucije.

Studenti su sa Odsjeka za psihologiju i pohađaju program koji se bavi tranzicijskom pravdom, pomirenjem i suočavanjem sa prošlošću. U okviru programa, studenti se nalaze u studijskoj posjeti Bosni i Hercegovini gdje se upoznaju sa praktičnim aktivnostima koje se u Bosni i Hercegovini preduzimaju na izgradnji društva i povjerenja nakon sukoba.

U prezentaciji o Tužilaštvu BiH, rukovodilac Odjela za odnose s javnošću Tužilaštva BiH, Boris Grubešić, međunarodnim studentima je govorio o nastanku i ulozi Tužilaštva BiH u pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine, dosadašnjim rezultatima ostvarenim u procesuiranju predmeta ratnih zločina, organiziranog kriminala, korupcije, terorizma i drugim predmetima koje je procesuiralo Tužilaštvo BiH.

Također, prezentacija se odnosila i na međunarodnu saradnju Tužilaštva BiH sa pravosudnim institucijama u regionu, Evropi i svijetu.

Tužilaštvo BiH otvoreno je za saradnju sa akademskom zajednicom i studentima i već godinama ima dobru saradnju i otvorena vrata za akademsku zajednicu u Bosni i Hercegovini, kao i međunarodne naučne institucije.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba