Vijesti

U OPĆINI ROGATICA IZVRŠENA EKSHUMACIJA ŽRTAVA IZ PROTEKLOG RATA

27.05.2014. 15:09

Na lokaciji Žepa - Slap u općini Rogatica, izvršena je ekshumacija koja je trajala dva dana, prilikom koje su pronađeni skeletni ostaci ljudskog porijekla, najmanje jedne osobe.

U OPĆINI ROGATICA IZVRŠENA EKSHUMACIJA ŽRTAVA IZ PROTEKLOG RATA

Pronađeni posmrtni ostaci će biti prebačeni u Goražde, gdje će biti izvršena sudsko-medicinska obrada, odnosno utvrđivanje uzroka smrti i uzimanje uzoraka kostiju da bi se DNK analizom utvrdio identitet žrtve.

Procesom ekshumacije na terenu rukovodio je stručni saradnik Posebnog odjela za ratne zločine Tužilaštva BiH, a sudjelovali su i predstavnici Instituta za nestalе osobе BiH, ljekar sudske medicine, kao i policijski službenici PS Rogatica.

Tužilaštvo BiH, zajedno sa institucijama uključenim u proces traženja nestalih osoba u BiH, nastavlja aktivnosti u procesu ekshumacija i traženja nestalih u svim krajevima BiH.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba