Vijesti

GLAVNI TUŽILAC SE SASTAO SA ČELNICIMA DIREKCIJE ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA BiH. GLAVNA TEMA SASTANKA ODNOSILA SE NA SARADNJU AGENCIJA ZA PROVOĐENJE ZAKONA U BiH

22.05.2014. 15:03

Glavni tužilac Goran Salihović se sastao sa direktorom Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, Mirsadom Vilićem, i čelnicima ove policijske agencije.

GLAVNI TUŽILAC SE SASTAO SA ČELNICIMA DIREKCIJE ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA BiH. GLAVNA TEMA SASTANKA ODNOSILA SE NA SARADNJU AGENCIJA ZA PROVOĐENJE ZAKONA U BiH

Ovom prilikom glavni tužilac se upoznao sa novoimenovanim čelnicima Direkcije, sa kojom Tužilaštvo BiH od osnivanja Direkcije ima dobru i profesionalnu saradnju.

Na sastanku je razgovarano o saradnji tužilaštava i policijskih agencija u Bosni i Hercegovini, kao institucija koje imaju isti cilj - otkrivanje i procesuiranje počinilaca krivičnih djela.

Glavni tužilac je istakao da je saradnja tužilaštva i policije vrlo bitna radi što efikasnijeg prikupljanja dokaza i procesuiranja počinilaca krivičnih djela.

Također, glavni tužilac je istakao da policijske agencije i pravosudne institucije, u skladu sa svojim nadležnostima, moraju zajednički djelovati radi uspostavljanja vladavine prava i zaštite sigurnosti građana naše zemlje.

Na sastanku je istaknuto da su koordinirana saradnja i dobra komunikacija ključni elementi u uspostavljanju vladavine prava i efikasnom procesuiranju krivičnih djela.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba