Vijesti

TUŽILAŠTVO BiH PORUČUJE BH JAVNOSTI - SVI POKUŠAJI PLJAČKE, ILEGALNOG BOGAĆENJA, POČINJENJA KRIVIČNIH DJELA ILI PROFITIRANJA USLJED SITUACIJE IZAZVANE POPLAVAMA, BIT ĆE NAJSTROŽIJE SANKCIONISANI

20.05.2014. 15:47

Tužilaštvo BiH, zajedno sa entitetskim tužilaštvima, policijskim i sigurnosnim agencijama, pažljivo prati dešavanja prouzrokovana velikim poplavama i elementarnim nepogodama u BiH, u slučajevima pojave krivičnih djela vezanih za iskorištavanje nastale situacije.

TUŽILAŠTVO BiH PORUČUJE BH JAVNOSTI - SVI POKUŠAJI PLJAČKE, ILEGALNOG BOGAĆENJA, POČINJENJA KRIVIČNIH DJELA ILI PROFITIRANJA USLJED SITUACIJE IZAZVANE POPLAVAMA, BIT ĆE NAJSTROŽIJE SANKCIONISANI

Svi počinioci krivičnih djela ilegalnog profitiranja ili iskorištavanja teške situacije građana, teških krađa, enormnih naplaćivanja cijena robe i usluga, bit će procesuirani i najstrožije kažnjeni.

Tužilaštvo BiH poziva sve građane da prijavljuju počinjenje krivičnih djela, te da snimcima dokumentiraju izvršioce, a pravosudne institucije će biti rigorozne u procesuiranju počinilaca.

Tužilaštvo BiH nastavlja raditi u interesu vladavine prava i sigurnosti svih građana Bosne i Hercegovine.

 

Goran Salihović

Glavni tužilac Tužilaštva BiH


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba