Вијести

ОПТУЖЕНА ЕЛВАНА ЧЕЉА (1987) СПОРАЗУМНО ПРИЗНАЛА КРИВИЦУ

25.03.2014. 15:20

Оптужена Елвана Чеља, рођена 07. 04. 1987. године у Пећи, настањена у Сарајеву, држављанка БиХ, која је оптужена за кривично дјело кривотворења новца из члана 205. става 2. у вези става 1. КЗ-а БиХ, споразумно је признала кривицу и са тужиоцем Одјела III Тужилаштва БиХ закључила споразум.

ОПТУЖЕНА ЕЛВАНА ЧЕЉА (1987) СПОРАЗУМНО ПРИЗНАЛА КРИВИЦУ

Склапањем споразума о признању кривице оптужена је у потпуности признала извршење кривичног дјела које јој се ставља на терет оптужницом Тужилаштва БиХ од 10. 06. 2009. године, а коју је потврдио Суд БиХ дана 18. 06. 2009. године.

У складу са споразумом, тужилац и оптужена су сагласни да Суд БиХ изрекне оптуженој Елвани Чеља условну казну затвора у трајању од једне (1) године и истовремено одреди да се ова казна неће извршити ако оптужена у року од двије (2) године не учини ново кривично дјело.

На основу члана 205. става 5. КЗ-а БиХ, од оптужене ће се трајно одузети и уништити двије (2) фалсификоване новчанице у апоену од по 100,00 КМ и једна (1) у апоену од 50,00 КМ.

Приликом одређивања ове казне узете су у обзир чињенице да је оптужена признала кривицу за кривично дјело које јој се ставља на терет оптужницом, да је млада, мајка једног малољетног дјетета, незапослена, лошег имовног стања, да је закључењем овог споразума помогла бржем окончању, економичности и смањењу трошкова кривичног поступка, као и то да се на страни оптужене нису нашле отежавајуће околности.

Предложена казна је у складу с улогом оптужене у извршењу кривичног дјела.

Овим споразумом оптужена потврђује да је упозната са садржајем оптужнице Тужилаштва БиХ. Она истовремено потврђује да изјаву о признању кривице даје добровољно, свјесно и са разумијевањем.

Склапањем споразума оптужена се одриче права на суђење те права на улагање жалбе на кривичноправну санкцију коју јој изрекне Суд БиХ, те је упозната да може сносити трошкове кривичног поступка.

Споразум је прослијеђен Суду БиХ.


 Штампај


www.tuzilastvobih.gov.ba