Вијести

СУАД КАМЕРИЋ (1993) СПОРАЗУМНО ПРИЗНАО КРИВИЦУ

20.03.2014. 15:19

Оптужени Камерић споразумно признао кривицу за кријумчарење лица.

СУАД КАМЕРИЋ (1993) СПОРАЗУМНО ПРИЗНАО КРИВИЦУ

Оптужени Суад Камерић, рођен 06. 01. 1993. године у Тузли, раније осуђиван, држављанин БиХ који је оптужен за кривично дјело кријумчарење лица из члана 189. КЗ-а БиХ, споразумно је признао кривицу.

Тужилац је предложио да Суд БиХ оптуженог Суада Камерића осуди на казну затвора у трајању од једне (1) године.

Оптужени је потписивањем споразума у потпуности признао извршење кривичног дјела за које га терети оптужница Тужилаштва БиХ.

Он се терети да је, у намјери прибављања новчане користи, договорио недозвољено пребацивање једног малољетног држављанина Србије, са Косова на подручје Босне и Херцеговине, ради његовог даљег одласка у Француску.

Предложена казна је у складу са улогом оптуженог у извршењу кривичног дјела.

Приликом утврђивања наведене казне затвора посебно су узете у обзир олакшавајуће околности да је оптужени признао кривицу, да је незапослен, лошег имовинског стања, млад, да је учинио кривично дјело као млађе пунољетно лице, па и да је осуђиван за кривично дјело друге врсте, те да је закључењем овог споразума признао кривицу и тиме довео до економичности и смањења трошкова кривичног поступка.

Овим споразумом оптужени је потврдио да је упознат са садржајем оптужнице Тужилаштва БиХ од 31. 12. 2013. године. Истовремено је потврдио да изјаву о признању кривице даје добровољно, свјесно и са разумијевањем те се обавезује да ће надокнадити трошкове кривичног поступка, од којих трошкови Тужилаштва БиХ износе 150 КМ, те паушални износ чију ће висину, у зависности од сложености поступка, одредити Суд БиХ.

Оптужени се овим споразумом одриче права на суђење и улагање жалбе на кривичну санкцију коју му одреди Суд БиХ.

Споразум је прослијеђен Суду БиХ.


 Штампај


www.tuzilastvobih.gov.ba