Вијести

ОПТУЖЕНИ ЏИХАН БУКВИЋ (1946) СПОРАЗУМНО ПРИЗНАО КРИВИЦУ

06.02.2014. 15:24

Оптужени Џихан Буквић споразумно је признао кривицу за кривично дјело недозвољено кориштење ауторских права из члана 243. става 1. Кривичног закона Босне и Херцеговине.

ОПТУЖЕНИ ЏИХАН БУКВИЋ (1946) СПОРАЗУМНО ПРИЗНАО КРИВИЦУ

Оптужени Џихан Буквић, рођен 23. 02. 1946. године у Сарајеву, гдје је и настањен, држављанин БиХ, споразумно је признао кривицу за кривично дјело за које се терети и са тужиоцем Одјела III Тужилаштва БиХ закључио споразум о признању кривице.

Склапањем споразума о признању кривице, оптужени је у потпуности признао извршење кривичног дјела које му се ставља на терет оптужницом Тужилаштва БиХ од 20. 01. 2014. године, а која је потврђена од стране Суда БиХ дана 23. 01. 2014. године.

У складу са споразумом, тужилац и одбрана сагласни су да Суд БиХ изрекне оптуженом Џихану Буквићу новчану казну у износу од 5.000,00 КМ (петхиљадаконвертибилнихмарака), као и да му се у смислу члана 243. става 6. КЗ-а БиХ одузму предмети намијењени и употријебљени за учињење кривичног дјела или су настали кривичним дјелом, међу којима већи број незаконито умножених стручних књига разних аутора, као и компјутерска опрема коришћена за незаконито умножавање.

Предложена казна је у складу са улогом оптуженог у извршењу кривичног дјела.

Оптужница терети Џихана Буквића да је током 2011. године у пословним просторијама својих фотокопирница ,,ГРАФО-АРТ“ д.о.о. Сарајево, са сједиштем у улици Бистрик број 7 и у улици Исевића сокак број 4 у Сарајеву, без одобрења аутора или другог носиоца ауторског права, односно лица које је овлашћено дати одобрење, извршио неовлашћено умножавање више ауторских дјела – школских и универзитетских књига и уџбеника разних аутора, а за које је знао да се ради о нелегално умноженим копијама, супротно важећим законским одредбама о ауторским и сродним правима у БиХ.

Овим споразумом оптужени потврђује да је упознат са садржајем оптужнице Тужилаштва БиХ. Он истовремено потврђује да изјаву о признању кривице даје добровољно, свјесно и са разумијевањем, те се обавезује да ће надокнадити трошкове кривичног поступка у износу који му, у зависности од сложености поступка, одреди Суд БиХ.

Склапањем споразума оптужени се одриче права на суђење, те права на улагање жалбе на кривичноправну санкцију коју му, на основу споразума, изрекне Суд БиХ.

Споразум је прослијеђен Суду БиХ.


 Штампај


www.tuzilastvobih.gov.ba