Vijesti

OPTUŽENI ALEKSANDAR LUČIĆ (1982) SPORAZUMNO PRIZNAO KRIVICU

17.01.2014. 15:57

Optuženi Aleksandar Lučić sporazumno je priznao krivicu za počinjeno krivično djelo neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stava 1., a sve u vezi sa članom 29. KZ-a BiH.

OPTUŽENI ALEKSANDAR LUČIĆ (1982) SPORAZUMNO PRIZNAO KRIVICU

Optuženi Aleksandar Lučić, rođen 28.10.1982. godine u Trebinju, gdje je i nastanjen, ranije osuđivan, državljanin BiH i R Srbije, sporazumno je priznao krivicu za krivično djelo za koje se tereti i sa tužiocem Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH zaključio sporazum o priznanju krivice.

Sklapanjem sporazuma o priznanju krivice optuženi Lučić je u potpunosti priznao izvršenje krivičnog djela za koje ga tereti optužnica Tužilaštva BiH od 16. 12. 2013. godine.

Optuženi se tereti da je postao pripadnik organizirane grupe ljudi koja je organizirana radi neovlaštenog međunarodnog prometa, prenosa, prevoza i dalje prodaje opojne droge, te da je u okviru grupe imao definisanu ulogu koja se odnosila na preuzimanje veće količine opojne droge marihuana-skank prispjele iz R Crne Gore u BiH preko ilegalnih graničnih prelaza.

U skladu sa sporazumom tužilac, branilac i optuženi su saglasni da Sud BiH optuženom izrekne kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine.

Predložena kazna je u skladu sa ulogom optuženog u izvršenju krivičnog djela, te presudama drugim optuženima u ovom predmetu.

Ovim sporazumom optuženi potvrđuje da je upoznat sa sadržajem optužnice Tužilaštva BiH. On istovremeno potvrđuje da izjavu o priznanju krivice daje dobrovoljno, svjesno i sa razumijevanjem, bez ikakve prisile ili nagovora.

Također, potpisivanjem sporazuma o priznanju krivice optuženi se obavezao da će svjedočiti o svim činjenicama koje su mu poznate u ovom krivičnom predmetu i o svim izvršiocima koji su mu poznati i u kojim krivičnim djelima je eventualno i sam sudjelovao. U tom smislu, optuženi je saglasan da će na poziv Suda BiH svjedočiti pred Sudom BiH.

Optuženi Aleksandar Lučić se također obavezuje na plaćanje troškova koji su proizašli iz ovog krivičnog postupka, u iznosu koji utvrdi Sud BiH.

Sklapanjem sporazuma optuženi se odriče prava na suđenje te prava na ulaganje žalbe na krivičnu sankciju koju mu, na osnovu ovog sporazuma, izrekne Sud BiH.

Sporazum je proslijeđen Sudu Bosne i Hercegovine.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba