Vijesti

U OPĆINI VIŠEGRAD JE U TOKU EKSHUMACIJA ŽRTAVA IZ PROTEKLOG RATA

23.09.2013. 15:00

Na lokalitetu Hrtar grad, u Višegradu, u toku je ekshumacija pod nadzorom Tužilaštva BiH.

U procesu pronalaska i ekshumacije posmrtnih ostataka na pomenutom lokalitetu, prema dosadašnjim nalazima pronađeno je više fragmenata skeletnih ostataka za koje će se utvrditi da li pripadaju jednoj ili više osoba. Ekshumacija će biti nastavljena i narednih dana.

Pronađeni posmrtni ostaci će biti prebačeni u Goražde, gdje će biti izvršena sudsko-medicinska obrada, odnosno uzimanje uzoraka kostiju da bi se DNK analizom utvrdio identitet žrtava.

Procesom ekshumacije na terenu rukovodi stručni saradnik Posebnog odjela za ratne zločine Tužilaštva BiH, a u postupku ekshumacije posmrtnih ostataka sudjeluju predstavnici Instituta za nestale osobe BiH, ljekar sudske medicine, kao i policijski službenici PS Višegrad.

Tužilaštvo BiH, zajedno sa institucijama koje su uključene u proces ekshumacija, nastavlja aktivnosti u procesu ekshumacija i traženja nestalih u svim krajevima BiH.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba